4,9 av 5,0 när Heijbelmodellen utvärderades

Heijbelmodellen garanterar en första grundskörd av stories redan på en halvdag. Ska några av deltagarna dessutom coachas och filmas direkt för att lägga grunden till en första storyrepertoar tillkommer ytterligare några timmar då de kan filmas. Nu har modellen utvärderats igen av kunderna. 4,9 av 5,0 möjliga blev betyget. Förlåt, det är inte skryt. Jag är helt enkelt stolt över att metoden fungerar så bra i alla miljöer. Privata, offentliga, ideella, stora och små.

Den här gången var det ett halvdagsseminarium enligt Heijbelmodellen med chefer i Humana, som är ett privat idéburet omsorgsföretag med 12.000 medarbetare. Det var de som fick gå igenom processen att visa nyttan med verksamheten och befolka sitt varumärke. Så här kunde kommentarerna vara utöver själva betyget 4,9.

– Storytelling var kanon!
– Konkret och tydligt!
– Bra att passa på att spela in direkt.
– Intressant och givande.
– Blir ett inslag direkt i mitt praktiska arbete.
– Storytelling och Matts gav mig bra påfyllnad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *