Företagsfolklore

När jag en gång studerade socialantropologi och etnologi så var det en självklar sanning att alla kulturer bärs av sina berättelser, sin folklore. Detta gäller förstås också i dagens företag och organisationer något som blivit allt mer uppenbart när samhällsorganisationerna förändrats och människor lever och arbetar i andra sammanhang än på den tid då antropologin och etnologin bildades som vetenskaper.

Faktum är att mycket av varje-dags-verksamheterna i arbetslivet kommuniceras och synliggörs även i dag med berättelser. Precis som det varit genom årtusenden delas än i dag berättelser av människan. Frågan blir då hur medvetna är vi om detta uråldriga sätt att bygga framtid och förstå sin historia.

Ledare som förstår dessa tankegångar kan alltså även på 2000-talet motivera medarbetare, locka kunder, rekrytera nya flockmedlemmar och slå bryggor av förtroenden och kunskapsspridning genom den uråldriga tekniken storytelling, som jag i dessa sammanhang kallar Corporate Storytelling, ett ämne som du kan studera till och med vid Harvard.

Då uppstår Företagsfolklore som visar värderingar och kompetens, som visar nyttan med att organisationen finns.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *