Kan du förlåta mig, sa Kamprad

Med gråt i rösten bad Ingvar Kamprad sin vän och Kampradbiograf Bertil Torekull om förlåtelse. Kamprad hade nämligen fått idén att förlaget borde donera 14.000 ex av en Kampradbok som Torekull skrivit till Ikea. Det skulle innebära att Torekull i ett slag skulle förlora en halv miljon i royaltyinkomster. Då hotade en rasande Torekull med att lägga ned hela projektet. Boken skulle stoppas.
På morgonen efter mötte han Kamprad som alltså med gråt i rösten bad om förlåtelse och sa att han ångrade sig och att de skulle glömma detta feltänk. Det ledde till att Torekull fick sin royalty och de gamla männen (Torekull 82 och Kamprad i dagarna 88) kunde fortsätta att ha sin relation.
Ikea är ett av världens mest berättande företag. Det är Kampradberättelser och det är berättelser om hur ikeaner beter sig och bemöter sina kunder.
Ikeafolkloren är oerhört intressant och vi deltar alla i spridningen av dessa berättelser. När jag arbetade med Svenska Institutet insåg jag Ikeas betydelse i berättelsen om varumärket Sverige eftersom vi svenskar alla är traditionsbärare av denna Ikeafolklore.
Nu kommer Bertil Torekull med boken: Att dansa med vargar – En bok om relationen mellan slaven och slavägaren. Där berättar Torekull bland annat om konfrontationen med Kamprad.
En artikel med citat ur den publicerades i går i Expressen och Kvällsposten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *