Rejäl kurs i Corporate Storytelling

Nu har jag efter många förfågningar beslutat att hålla en rejäl kurs i Corporate Storytelling / Storytelling i och om organisationer. Den vänder sig till yrkesverksamma som vill bli bättre på att utveckla och använda berättelsernas kraft.
Kursen är öppen för människor från privat, offentlig och ideell sektor. Blandningen brukar upplevas som en stimulerande fördel när deltagarna delar erfarenheter och uppslag.
Den har en klart praktisk inriktning och kräver en del arbete mellan kurstillfällena. Jag delar med mig av allt jag kan och allt jag varit med om som storyteller / storylistener i snart femton år.
Kursen hålls på Södermalm i Stockholm den 8e, 16e, 23e och 29e april. Eftermiddagar mellan 13-16. Lägg märke till att det är tre måndagar och en tisdag. I korthet ser upplägget ut så här:
• Första kurstillfället rymmer inspirationsföreläsning med text och filmexempel. Vi diskuterar exemplen som jag visar och diskuterar också varandras organisationer och hur de olika deltagarna kan använda sig strategiskt av Storytelling. Hemarbete delas ut.
• Andra kurstillfället baseras på deltagarna hemarbete. Vi vrider och vänder på de berättelser deltagarna levererar. Jag analyserar allas bidrag och föreslår strategiska förbättringar och tänkbara ändringar. Hemarbete delas ut.
• Tredje kurstillfället baseras åter på deltagarnas hemarbete. Gruppen har nu börjat utveckla ett konstruktivt språk om språket. Vi talar kreativt och positivt om hur en berättelse gör mest strategisk nytta för organisationen, varan, tjänsten etc. Vill vi använda berättelsen i marknadsföring, sälj, ledarskap, rekrytering eller bara företagskulturellt byggande? Hemarbete delas ut som denna gång innebär muntligt framförande.
• Fjärde och sista kurstillfället ger deltagarna möjlighet att muntligt framföra sin / sina berättelser. Gruppen reagerar och diskuterar och vi försöker tillsammans ge råd och idéer som utvecklar berättelserna. Jag summerar erfarenheterna och ger alla deltagare strategiska tips och råd.
Hela tiden mellan kurstillfällena finns jag tillgänglig som rådgivare och coach via mejl och telefon.
Den tredje omarbetade upplagan av min bok Storytelling befolkar varumärket ingår i kursen liksom fika och macka vid varje kurstillfälle. Kursavgiften för 12 timmar erläggs innan kursstart och är 11.900 sek + moms. Två eller flera från samma arbetsplats ger 30 procents rabatt vardera ( 8.330 sek + moms ). Anmälan och/eller förfrågningar till matts@storytellers.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *