Vems är värderingarna?

Fråga:
Du säger att berättelser handlar om värderingar? Vems värderingar? Delar du alltid dina uppdragsgivares värderingar?
Svar:
Alla berättelser visar värderingar på ett eller annat sätt. Bara att yttra sig är ytterst ett uttryck för en mänsklig värdering. Det gäller också i Corporate Storytelling. Vill du påverka? På vilket sätt vill du använda den sanna berättelsen för att påverka bilden av din verksamhet och dina varor eller tjänster.
Så ser jag det. Där kan jag ge en analys och vara ett strategiskt och praktiskt stöd.
När jag kommer till ett internationellt storföretag så hjälper jag dem att se och leva och uttrycka sina värderingar anekdotiskt i berättelser som stämmer med deras synsätt. Det samma när jag kommer till den lokala småföretagaren eller till myndigheten.
När jag jobbar i EU-sammanhang så blir det ofta personliga och befolkade gränsöverskridande berättelser om meningen med att man håller på och kanske berättelser som legitimerar meningen med ett EU.
När jag kommer till ideella organisationer är det det samma. Vad vill ni? Varför ska andra bry sig om detta? Finns det befolkade berättelser som visar detta. Ideella organisationer är ofta väldigt abstrakt ideologiska och kan vara svåra att förstå sig på.
Jag har haft uppdrag både hos politiska och religiösa organisationer och aldrig sett det på att sätt än att jag kommer dit med ett perspektiv att de måste rimligen ha en kultur som visar varför de finns, var de kommer ifrån, vart de är på väg och vad de vill.
Jag behöver inte till varje pris dela alla dessa värderingar men jag förstår varför de finns och på vilket sätt de anekdotiska berättandet kan hjälpa dem till framgång både på sin ”idémarknad” och när de ska få legitimitet och locka till sig medlemmar och sympatisörer.
Detta är helt enkelt ett professionellt förhållningssätt som fungerar överallt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *