Vad är en story?

Fråga:
Vad är en story?
Svar:
Ja, det kan man förstås diskutera. Men i Corporate Storytellingsammanhang är ett grundläggande krav att berättelsen är befolkad. Den har också en scen eller en plats där den tilldrar sig. Något händer förstås sen dem som befolkar berättelsen. Den är alltså händelsbeserad. Man…


…kan också säga att påståendet att du gillar kräftor men inte surströmming, det är ingen story. Men om du berättar om en händelse som gjorde att du inte gillar surströmming så kan det bli en story.
Att Stockholm är Sveriges huvudstad är ingen story. Men om du berättar hur Stockholm blev det eller hur du själv, eller någon annan, fick det klart för sig, då blir det en story.
Alltså händelsebaserat, befolkat berättande med en dramaturgisk poäng är krav man kan ställa i Corporate Storytelling.
Då kan man säga att man har en story. Sen väljer man förstås strategiskt de berättelser som kan göra den nytta man har tänkt sig och försöker sätta dem i arbete, ge dem vingar.
Det här handlar inte om Oscarsvinnande filmmanus och deras dramaturgiska koncept utan jag talar om vardagligt enkelt organisationsberättande som kan befolka varumärken, ladda varor med mervärden och stötta företagskulturer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *