Nyhetsbrev 50

Här är nyhetsbrev nummer 50 från storytellers.se. Det har gått ut till drygt 2.500 prenumaranter. Vill du också prenumerera, gratis förstås, så kan du anmäla dig på matts@storytellers.se
Via länken här under kan du läsa det aktuella brevet.


Nyhetsbrev 50
Otydligt? Kolla webbadressen www.storytellers.se
Hej Storytellervän
Detta är det 50e nyhetsbrevet från storytelllers.se. Här berättar jag som vanligt lite om vad som händer på storytellerarenan. Jag tar i korthet upp vad som hänt den senaste månaden på min webbplats och i mitt huvud och mitt hjärta när det gäller storytelling i och om organisationer. Mycket av det som står i detta brev finns i fördjupad form på storytellers.se.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Corporate Storytelling ger verktyg och metoder att utveckla framgångsrika företag och organisationer. Ibland är det marknadsföring, ibland är det rekrytering. I bland handlar det om att utveckla ledarskapet och överföra kunskap. Allt hänger på hur man ställer in storytellingverktygen.
Nu är det valår och jag märker att politikerna talar allt mer om berättelser. Storögda beundrar de Obama. Nu ska vi ju också få se politisk reklam i TV. Det blir intressant att se hur partierna använder dessa kanaler. Dessutom knyter partierna till sig nya medarbetare som ska fokusera på olika sociala medier.
Människan har alltid småsnackat och berättat. Det ingår i att vara människa. Om det sen är på kyrkbacken eller på nätet är bara olika arenor. Det handlar om olika distributioner och kanaler. För mig som hela tiden arbetar med att söka, finna, skörda och använda sanna berättelser för att befolka varumärken och utveckla organisationskulturer är förstås innehållet det viktiga. Vad berättar vi?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Människans kultur och sammanhang bärs av berättelserna. En indianstam vid Amazonfloden har en folklorerepertoar med berättelser om vad de gillar, vad de ogillar, vad de kan, var de kommer ifrån, vart de är på väg och så vidare. Detta gäller också ett företagsfolk eller en organisation.
Företags- och organisationsfolklore utgör ett kapital som kan identifieras, skördas och användas. Organisation är ingenting annat än en grupp människor som är ordnade på ett sätt som skall leda till någon typ av verksamhet. Där finns berättelser.
En del av dessa berättelser i storykapitalet är rent guld som kan sättas i arbete. Det är det Corporate Storytelling handlar om. Vilka berättelser ur vårt berättarkapital ska vi använda för att bli attraktiva för dem vi vill locka till oss? Vilka berättelser ska vi addera till våra varor och tjänster för att få sälja?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vid fusioner och förvärv och omorganisationer dyker ofta tanken upp vems berättelse som ska gälla. Jag hör företag som köper upp säga att de uppköpta nu ska involveras i det köpande företagets kultur. Jag brukar då be dem reflektera över vad det uppköpta företaget har för berättelsekapital. Det samma i Myndighetssverige där det stuvas om, slås ihop och organisationsförändras.
Det kanske är så att din story och min story kan samsas. Ungefär som vid ett äktenskap eller partnerskap. Du och jag ska leva tillsammans. Våra berättelser kan blandas och bygga något kraftfullt för framtiden. Vi ska nu sträva mot en framtid tillsammans, en framtid som ingen av oss ännu upplevt. Här kan vi enas om visionsberättelser som gör en tänkbar framtid synlig och kanske till och med möjlig. Det finns metoder för det här i storytellingbranschen.
En spännande metod är att regissera händelser, kanske i samråd med kunder och andra intressenter. Sen kan man genomföra dem och på så sätt skapa stories. Man behöver alltså inte vänta och se bakåt för att hitta berättelser. Man kan proaktivt styra verksamhet och skörda berättelser i realtid. Det är ju något som exempelvis Kamprad alltid varit skicklig på.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jag håller sen i höstas regelbundet 2-timmarsseminarier vid Mariatorget i Stockholm där jag har mitt kontor och konferensrum. Det är för alla dem som ringer, mailar och stöter på mig på olika sätt för att de vill veta mer om den spännande storytellingvärlden. Nästa seminarium blir den 11 februari och seminariet där efter blir den 10 mars. Jag debiterar varje deltagare 500 sek + moms och bjuder på kaffe, te och mackor. Vill du vara med på ett sådant seminarium så gå in på www.storytellers.se och leta upp information.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Det var allt för den här gången. Jag som skriver detta nyhetsbrev heter Matts Heijbel. Jag arbetar sedan 10 år helt med Corporate Storytelling. På www.storytellers.se finns närmare 1.000 texter om ämnet och jag skriver en bok som ska komma ut under våren.
Jag vill att www.storytellers.se ska vara den självklara svenskspråkiga mötesplatsen på nätet för de här frågorna.
Du som får brevet har bett om det eller så har du varit på något av alla mina seminarier. Om du inte vill ha det längre kan du vända mailet med ett nej tack så tar jag bort dig ur sändlistan. Du är i dag en av drygt 2.500 prenumeranter.
Citera gärna vad du hittar i nyhetsbrev och på www.storytellers.se men ange då källan,
hälsar
Matts Heijbel
Stockholm / Grödinge 18 januari 2010

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *