Kunder kräver sociala media

Kunder vill kommunicera med företag genom sociala media. Det visar en amerikansk undersökning där nio av tio menar att företag ska finnas tillgängliga i sociala media. Över hälften säger att de känner starkare koppling till företagen om dessa interagerar via sociala media. Nästan hälften tycker att företagen borde använda webbaserade sociala nätverk för att lösa kundernas problem. Jag antar att siffrorna har giltighet också för oss. Men om man använder webb 2.0 ska man ha något att berätta också. Reflektera över vilka stories man vill skörda och använda för att bli synlig både faktuellt och emotionellt. Då talar vi storytelling. Här hittade jag undersökningen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *