Berättelser involverar

Nu har Per Strömbergs avhandling Upplevelseindustrins miljöer presenterats vid Uppsala Universitet. Per försvarade doktorsavhandlingen i förra veckan.
Upplevelseindustrins stories har ofta lite andra grepp än berättelserna har i Corporate Storytelling-sammanhang. Men perspektiven kan gott arbeta sida vid sida och ibland inflätade i varandra.
CS använder i huvudsak sanna berättelser ur verksamheten och från platsen medan upplevelseindustrin ibland tar sig andra friheter för att locka och involvera besökare.
Läs pressmeddelandet från Uppsala universitet genom att klicka på länken Berättelser involverar här under.


Myter och berättelser utgör grunden för upplevelseturismen
2007-03-13
Pressmeddelande från Uppsala universitet
Upplevelseindustrin är numera en viktig del av den svenska turistnäringen, och det blir allt vanligare att turistmiljöer utformas som en del av ett större koncept med utgångspunkt i skrönor, berättelser, myter och fiktion. Per Strömberg har identifierat och analyserat ett antal av dessa berättelser i sin avhandling, med kodnummer: ISBN 978-91-628-6974-8, vid Uppsala Universitet.
Avhandlingen består av ett antal fallstudier av huvudsakligen svenska turistläggningar, bland annat Astrid Lindgrens Värld, Icehotel i Jukkasjärvi, Piratbyn på Daftö camping och Stora Hotellet i Fjällbacka.
Per Strömberg har studerat hur historien och andra berättelser har använts som immateriella resurser i skapandet av de här anläggningarna under de senaste tjugo åren, och hur man med hjälp av arkitektur, inredning och stadsplanering kan projicera dessa värden i en affärsverksamhet med vinstdrivande strategier.
Han visar också hur termer som theming, storytelling, design program, branding och place marketing tagit sig in i turistnäringens vokabulär och konkretiserats i hotellanläggningar, stugbyar, skidorter och köpcentra.
– Ordet ”upplevelse” har fått en tilltagande attraktionskraft sedan 1990-talet, och Icehotel i Jukkasjärvi har blivit upplevelseindustrins galjonsfigur. En del turistorter tar ett helhetsgrepp på miljön och utarbetar lokala designprogram för att särprägla ortens arkitektur, medan andra satsar på spektakulära turistanläggningar för att få medial uppmärksamhet, berättar han.
Per Strömberg identifierar en rad processer genom vilka turistmiljöerna knyts till berättelser. Syftet med processerna är att involvera konsumenterna och upprätta band mellan dem och produkterna.
Han konstaterar att vissa miljöer är ideala för varumärkessamverkan, inte bara för att de är välbesökta och figurerar i media utan även för att de bär på berättelser och är förenade med starka upplevelser. Icehotels samverkan med Absolut Company är ett sådant exempel.
– Upplevelseindustrins turistmiljöer har två huvudsakliga karaktärsdrag. Dels strävar man efter att dra till sig uppmärksamhet och uttrycka kreativitet med hjälp av spektakulär arkitektur och design, dels använder man sig av fiktiva, eskapistiska och scenografiska miljöer för att skapa allomfattande miljöupplevelser, säger han.
Här finns mer information om boken</a

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *