Kandidatuppsats

Maria Johansson och Hillevi Romert vid Institutionen för ekonomi och företagande, Företagsekonomi, på Södertörns Högskola har skrivit en kandidatuppsats där bland annat storytellingsprojekten på SAS berörs.
Uppsatsen heter Viktiga konkurrensfaktorer i flygbranschen – en fallstudie om traditionella flygbolags kamp om resenärerna.
Bland de intervjuade finns Matts Heijbel.
http://diva-portal.org

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *