Kvinnor som driver företag

Jag har i omgångar haft uppdraget av Tillväxtverket att arbeta med Storytelling för det så kallade Ambassadörsnätverket ( ambassadorer.se ). Jag har träffat över 500 kvinnor som engagerat sig i nätverket och jag har skördat berättelser om dem. Det var Maud Olofsson som möjliggjorde detta entreprenörsnätverk som vill stimulera kvinnor att starta företag. Det är nämligen bara knappt tre av tio företagare som är kvinnor. Maud Olofsson anser att det där borde finnas en potential att få fler kvinnor att satsa på företagande och att det därför behövs kvinnor som entreprenörsförebilder.

Konsten är att finna och skörda de händelsebaserade berättelserna. Vad var det som hände, frågade jag bland annat Camilla Aspelin. Då svarade hon så här:

Vad sysslar biblioteket med?

Folkbiblioteken utgör ett stolt kulturarv i vårt samhälle. Men nu händer det att de läggs ned och vi läser ibland rysarartiklar om hur de eldar upp böcker som ingen längre intresserar sig för. Biblioteken måste därför bli bättre på att berätta, något som jag tjatar om de gånger jag blir inbjuden till dem. Berättar de inte så vet vi inte.

Jag vet exempelvis att de tätar kunskapsluckor som skolan inte har klarat. Det finns läxhjälp på många bibliotek och inte minst nyanlända upptäcker snart folkbiblioteken som oaser i en bitvis rätt torr social öken i det nya landet. Man får till och med prata på biblioteket numera, man behöver inte bara viska och tissla och tassla.

När jag var i Norrköping så berättade man om verksamheterna ute på våra anstalter där många pappor sitter inlåsta:

Företagsfolklore

När jag en gång studerade socialantropologi och etnologi så var det en självklar sanning att alla kulturer bärs av sina berättelser, sin folklore. Detta gäller förstås också i dagens företag och organisationer något som blivit allt mer uppenbart när samhällsorganisationerna förändrats och människor lever och arbetar i andra sammanhang än på den tid då antropologin och etnologin bildades som vetenskaper.

Faktum är att mycket av varje-dags-verksamheterna i arbetslivet kommuniceras och synliggörs även i dag med berättelser. Precis som det varit genom årtusenden delas än i dag berättelser av människan. Frågan blir då hur medvetna är vi om detta uråldriga sätt att bygga framtid och förstå sin historia.

Ledare som förstår dessa tankegångar kan alltså även på 2000-talet motivera medarbetare, locka kunder, rekrytera nya flockmedlemmar och slå bryggor av förtroenden och kunskapsspridning genom den uråldriga tekniken storytelling, som jag i dessa sammanhang kallar Corporate Storytelling, ett ämne som du kan studera till och med vid Harvard.

Då uppstår Företagsfolklore som visar värderingar och kompetens, som visar nyttan med att organisationen finns.

Nyhetsbrev 79: Regisserat beteende mm

I dag har det sjuttionionde nyhetsbrevet från Storytellers skickats ut till 4.400 prenumeranter. Det är kostnadsfritt och kommer en gång i månaden. Vill du också ha det så anmäl dig till matts@storytellers.se så kommer du på listan. Vill du sen lämna så är det bara att säga Nej tack så är du borta från listan.
Här under är länken till det senaste nyhetsbrevet som gick ut i dag:

Fortsätt läsa

Timrå och företagandet

I går hade jag en heldag med företagare i Timrå. Vi träffades i Entreprenör Timrås lokaler. Min roll är att synliggöra behovet av berättelser som, i Timrås fall, bekräftar närheten, nätverkandet, lokalsamhällets smidighet, gymnasieskolans närhet till näringslivet och så vidare. Helt enkelt visa varför Timrå förtjänar en så stark position bland Norrlandskommunerna när det gäller företagsklimat.
Projekt E-län – bra företagsklimat arrangerade under ledning av Håkan Strömqvist och Linda Leiderud från Näringslivskontoret.

Måste det vara muntligt berättande?

En del storytellingpuritaner säger att det måste vara muntligt. De påstår också ibland att gruppen som lyssnar inte får vara större än ett visst antal människor. Jag håller med om att målet är att stimulera en självständig levande muntlig berättartradition men man behöver ju inte göra processen svårare än nödvändigt.

Fortsätt läsa

%d bloggare gillar detta: