Samma jävla lägereldar

Alla människor i alla tider har byggt sina flockkulturer kring lägerelden. Lägerelden är bokstavligen en förutsättning för mänskligt liv och kulturbyggande.

Där har människor lärt av varandra. De har haft skydd och trygghet. Tillhörighet och förståelse för varifrån vi kommit, var vi befinner oss och vart vi är på väg. Detta är något av en naturlag.

Numera hör man ibland skämten att dagens lägereldar i arbetslivet finns exempelvis vid kaffeapparaten, i fikarummet och i samband med After work. De flesta av oss tillbringar en stor del av dygnet ”på jobbet”.

Det stämmer förstås på sätt och vis att lägereldarna ändrar plats och form. På senare år har dessutom detta mänskliga behov flyttats ut i det vi buntar ihop som sociala medier. Facebook är till exempel världens tredje största nation – om man vill se det så. En mötesplats där 1,6 miljarder människor frivilligt gått med för att lyssna, tala, berätta, hävda och så vidare.

Vad fyller då Facebook, Instagram (0,5 miljarder ), Linkedin ( 0,4 miljarder ) etcetera för behov? Jo samma som alla lägereldar i alla tider. Behovet att vara och finnas. Synas och finna mening. Söka kunskap och tillhörighet.

Samma jävla lägereldar alltså.

Specialpris på employer branding

På onsdag är jag en av tre föreläsare på HR-bloggens heldagsseminarium vid Hornstull i Stockholm. Jag har just fått besked att det finns några platser kvar och att Annika Ahnlund kan erbjuda mina läsare ett specialpris om du tar kontakt.

Vill du komma så kontakta snarast annika@hrbloggen och säg att du är läsare av Matts Heijbels texter.

De andra föreläsarna är Linus Holmgren från Talent Talk och Pernilla Bastås från Fortifikationsverket.

Här är en text jag skrivit på temat åt hr-bloggen:

Berättelser speglar organisationskulturen

 

Var min gäst på fredag utan kostnad

På fredag 18 november deltar jag i Kompetensmässan i Stockholm. Jag håller en kortare föreläsning på Waterfront. Jag talar mellan 11.30-12.oo.

Du är välkommen att som min gäst gratis lyssna till min workshop och dessutom annat den dagen på Waterfront. Ta i så fall med dig denna text och säg i entrén att du fått löfte att komma in som Heijbelgäst utan att lösa en ordinarie entrébiljett på 250 kr.

Se här programmet med workshops.

Om du vill gå på något av de specifika avgiftsbelagda betalseminarierna den 18 november så får du 20 % rabatt om du uppger Heijbelgäst vid bokning.

Se seminarieprogrammet här.

Först medarbetare, sen kunder

Den 23 november medverkar jag i heldagsseminariet Employer branding för HR. Jag har varit med där flera gånger genom åren.

Jag kommer bland annat att tala om värdet och vikten av att bygga en kulturmiljö i och kring organisationen som gör att medarbetarna vill och kan berätta om verksamheten. Jag vet att man kan stimulera byggandet av en folkloristik repertoar och jag vet hur man gör.

Perspektivet den här gången utgår alltså från människorna som är HR- och Knowledge managementansvariga. Corporate Storytelling bärs ju och ägs faktiskt av människorna som vet vad det handlar om.

Läs här om tankarna och om seminariet som helhet.

Text, ljud, bild, muntligt, inspelat?

Jag har genom åren fått många frågor om hur Corporate Storytelling kan förpackas och distribueras. Jag brukar då svara att det viktigaste är innehållet. Sen kan det hela förstås distribueras på alla möjliga sätt och alla tänkbara kanaler och plattformar.

När jag hittade en film av Ali Talib från Järfälla bubblade de här tankarna upp i mitt huvud. Här har vi både ljud och bild på sitt sätt.

Water, sa han. It is the water

Jag träffade, på uppdrag av Sida, för många år sedan en klanhövding från Östafrika. Jag minns inte hans namn. Men han var bjuden till Sverige för att berätta om ett vattenprojekt där Sida var drivande.

Mannen var lång och rak. Klädd i traditionella färggranna kläder. Hans blick var stadig och vänlig. Jag frågade honom vilka de starkaste intrycken var för honom när han nu för första gången kom till Sverige.

– Water, sa han. It is the water.

Han var fullständigt fascinerad av alla sjöar och vattendrag som han såg redan från flygplanet och som enligt honom fanns runt honom hela tiden här i Sverige. Utmed vägarna och inte minst i Stockholm som ju ligger på vattnet.

Skulle någon biståndsgivare verkligen kunna hjälpa hans folk så skulle det nog komma från vattenfolket i Norden.

Den händelsen kan man kalla en story.

Den får mig att tänka på Steve Denning, en av de främsta internationella experterna inom Corporate Storytelling. Jag känner honom lite grand eftersom vi har föreläst tillsammans i storytellingsammanhang.

Steve arbetade i slutet av 90-talet som knowledge manager på Världsbanken. Då insåg han att den interna kunskapen inom banken om vad de faktiskt höll på med och vilken nytta banken gjorde och för vilka de fanns till var låg.

Medarbetarna talade om budgetar, organisation och styrdokument men inte om människorna för vilka banken faktiskt arbetade. Steve lät då experter samla in händelsebaserade berättelser om enskilda människor för vilka banken hade gjort skillnad.

Nytta – inte organisation och budget alltså. Allt handlar ytterst om människor.

Detta ledde till en organisationsutveckling som kan sorteras in under begreppet Corporate Storytelling. Sen dess har Steve Denning skrivit många böcker om Storytelling och han är en uppskattad föreläsare världen över.

Jag har sagt det förut

Jag har sagt det förut men det tål att upprepas:

Sen jag började med Corporate Storytelling för drygt 15 år sedan har begreppet seglat upp nästan överallt. Idag finns det väl knappt någon som skulle vara emot Storytelling även om kärt barn också får andra namn och nyanser som -doing, -selling, -bulding etcetera.

Det kan bli mycket snack och lite verkstad.

Därför bygger jag i dag, även när jag är på universitet och högskolor, ännu mer mina föreläsningar och mina skördeprojekt hos olika tribes på att visa inte snacka. Det är lite av att stanna kvar, åtminstone delvis, i känslolivet snarare än att göra teori uppe i hjärnkontoret av det hela.

Det finns ett begrepp som brukar användas för att bjuda in lyssnaren, läsaren eller tittaren i en tanke. Show don´t tell.

Man brukar ibland citera gamla hyllade författare som exempelvis Tjechov som lär ha sagt:

Tala inte om för mig att att månen skiner, visa mig istället glimten i ett sprucket glas

Eller Hemingway:

Visa läsarna allt. Tala inte för dem vad som händer

Så jag arbetar power-point-fritt men med exempel på stories från min jättebank av organisationsfolklore eftersom jag vet att alla, jag säger alla, fattar detta innerst inne. Vi är ju människor och människan är ett berättande djur.

Jag är så trött på de abstrakta analyserna kring att alla berättar. Utanför de akademiska världarna finns ju faktiskt också själva verkstaden.

Visst ska vi rapportera, redovisa, beskriva i nyckeltal och diagram. Vi akademiker och forskarna ska förstås säkra den akademiska dimensionen. Men när vi går in i berättardimensionen måste vi också leva med och befolka.

Där ligger nyckeln till den narrativa dörren. Där finns en emotionell värld som behövs för att den faktuella och vetenskapliga världen ska bli begriplig.

Organisationens folklore speglar kulturen och värderingarna. Detta brukar kallas Corporate Storytelling.

Nyhetsbrev 104: Ses vi den 25e augusti?

Detta brev gick idag ut till mina prenumeranter. Vill du också ha det så kan du mejla matts@storytellers.se och skriva nyhetsbrev ja tack.

Ska vi ses den 25 augusti?

Hej Storytellervän
Detta är det etthundrafjärde nyhetsbrevet från Storytellers. Jag, Matts Heijbel, reflekterar här sen många år, kring Storytelling i och om organisationer. Jag berättar om vad jag tycker mig se på storytellingfronten. Du får nyhetsbrevet för att du bett om det eller för att våra vägar har mötts.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I slutet av brevet kan du läsa att jag gärna ser dig som gäst på ett morgonseminarium i nästa vecka, den 25e augusti, på K22 i Stockholm. Gratis är det.
Jag arbetar förstås hela tiden med en rad specialbeställda och skräddarsydda organisationsanpassade storytellinginsatser där jag tänder gnistor och stöttar dem som vill bygga berättande organisationer. Det är bara att höra av sig.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Som socialantropolog vet jag att all kultur bärs av berättelserna. Utan berättelser – ingen kultur. Utan kultur döende organisation. Så är det bara. Men kom ihåg att organisation är människor och männsikan är ett berättande djur som behöver berättelser för att orientera sig och överleva.
En vara eller tjänst utan berättelse är försvagad.
Man kan alltid fängsla med en bra story men inom företag och organistioner måste man också använda denna insikt på ett varsamt sätt. Berätta om verkliga händelser befolkade av människor. Jag kallar det organisationsfolklore.
Berättelserna finns överallt kopplade till produkterna och tjänsterna. Bland medarbetare, kunder, ägare, media, grannar och omvärld i största allmänhet. Berättelserna visar var vi kommer i från, vad vi kan, varför vi håller på, var vi befinner oss i dag och vart vi är på väg.
Jag var för några dagar sedan hos ett stort internationellt företag där den gamla svenska och europeiska delen i modern tid förvärvats, som det heter, av ett amerikanskt bolag.
Jag ledde ett skördearbete där vi ville leta efter en repertoar av sanna anekdotiska berättelser om företaget och det amerikanska kulturinträdandet. Då berättade en kemiexpert i företaget att hen fått en besvärlig fråga från verksamheten i Italien.
Experten tyckte frågan var jobbig och krävande och bestämde sig för att skjuta problemet framför sig till nästa dag. Några amerikaner var dessutom inkopierade i mejlet och när experten kom till jobbet nästa dag hade en amerikan svarat: What a great opportunity!!!
Då insåg kemiexperten att det hen såg som ett problem såg amerikanen som en möjlighet. Där mötte det gamla svenska och europeiska det amerikanska nybyggartänkandet.
Entreprenörstypen kan tycka att det inte blev som vi tänkt men sedan gett det en andra tanke. Vad blev det då? Från problem till möjlighet, alltså.
Sådana händelser är en bra skördeplats för Storytelling in and about organizations.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jag märker att det är rätt många som nu utmanar mig, den gamle Mr Storyteller som jag blivit kallad. De erbjuder storytellingtjänster och talar om att det egentligen borde heta, typ, storydoing, storylistening, storyselling.
Men gå inte på ordleken. Människan byggs av kultur och kulturen bärs av berättelser.
Frågan blir då vilka berättelser som finns om organisationen, varorna och tjänsterna. Och vilka vill man samla in i omvärlden och sända ut i varumärkesbyggandet.
Det är inte så konstigt. Jag kan hjälpa till att hantera detta på ett enkelt och tydligt sätt. Jag kan faktiskt på en enda dag hjälpa din organisation att skörda en första grundrepertoar och även få den filmad – om ni vill.
Jag går enligt den gamla principen Show dont tell. Alltså prata inte bara om det utan gör det! Jag har jobbat med hundratals företag och organisationer och vet att berättelserna alltid är grunden till framgång.
Målet är därför förstås att bygga en berättande organisation.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jag följer sedan många år internationella diskussioner om Storytelling och om berättelsens kraft. Det är verkligen fantastiskt med storytellingevangelisterna som det finns gott om – inte minst i USA.
Men vi är bra i Europa också och det finns många som ser med respekt också på oss här i Sverige när det kommer till Storytelling och emotionell kommunikation. Det märker jag inte minst när jag varit involverad i EU-sammanhang.
Redan på 80-talet talade kognitiva psykologer om storyns effekter på människan och hur den påverkar relationen mellan människor också när det kommer till organisationer och företag.
En Harvardforskare räknade ut att människan har 21 gånger (!) större möjlighet att ta till sig en story än att komma ihåg faktarapportering.
En stark och tydlig berättelse får oss att gå igång och en kreativ story kopplad till vår vardag får oss att direkt kunna dela en känsla och en upplevelse med en annan människa som rör sig i samma vardag.
Detta har forskarna till och med kunnat mäta hos deltagarnas hjärnaktiviteter när försökspersonerna delar en berättelse. Det är kommunikation i ordets ädlaste bemärkelse. Kommunikation betyder nämligen: Göra gemensamt.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Den 25 augusti, om en vecka alltså, har jag tillsammans med varumärkesgurun Ulf Bergman Stolt ett morgonseminarium där vi bjuder in gäster till vårt konferensrum på K22 på Krukmakargatan på Södermalm i Stockholm.
Det är gratis men du måste anmäla dig innan för att se om du får plats och för att du ska få portkod m m. Vill du komma så skriv ett mejl till matts@storytellers.se med rubriken 25 augusti.
Jag berättar garanterat power-point-fritt hur man söker, finner och skördar stories. Jag visar exempel. Show dont tell.
Ulf Bergman Stolt berättar om hur han tycker skörden ska användas och distribueras. Frukost från 08.01. Jag och Bergman Stolt håller sen på mellan 08.30-09.30. Sen finns det utrymme för eftersnack för den som vill.
Jag har möjlighet att sälja min bok Storytelling befolkar varumärket, tredje upplagan till förlagspriset 200 kr inkl moms. Betydligt billigare än i handeln alltså. Du tar en bok och förlaget skickar faktura.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Det var allt för denna gång. Jag som skriver detta och alla tidigare nyhetsbrev heter Matts Heijbel. Vill du ha kontakt med mig och min kompetens så skriv till matts@storytellers.se så kan vi diskutera.
Om du vill engagera mig så kör jag allt från små föreläsningar till hela workshops med skördefest med garanterad skörd till processer som bygger berättande organisationer.
Vill du inte ha det här nyhetsbrevet så kan du vända det med ett Nej tack.
Tack för den här gången
Hälsar
Matts Heijbel
Stockholm / Grödinge 18 augusti 2016

Stolt & Heijbel bjuder på frukost

Den 25 augusti kan du komma och dela en frukost och lite tankar och idéer med mig kring Storytelling och varumärkesbyggande. Helt gratis.

Jag har med en passionerad man, Ulf Bergman Stolt. Vi arbetar i samma kommunikationsnätverk, K22. Han är varumärkesfantast och genom sitt företag, Stolt Kommunikation, missionerar han starkt för varumärkesbyggandet.

Nu bjuder vi tillsammans in till frukost den 25 augusti i våra konferensrum på K22 på Krukmakargatan på Södermalm i Stockholm. Jag kommer att tala om berättelsens betydelse för organisationsutveckling, rekrytering, sälj och ledarskap. Jag kommer också att visa hur Heijbelmodellen snabbt och smidigt skördar berättelser.

Ulf Bergman Stolt talar om hur man sätter storyskörden i arbete.

Frukosten börjar klockan 08.01 och vår gemensamma föreläsning pågår mellan 08.30-09.30. Jag är garanterat power-point-fri men jag bjuder på flera muntliga och filmade exempel på hur man kan arbeta med Corporate Storytelling.

Vill du komma så mejla matts@storytellers.se och skriv 25 augusti i rubrikraden så får du portkod och annat. Hoppas vi ses. Och jag hoppas att det finns plats också för dig.

Jag säljer samtidigt min bok, Storytelling befolkar varumärket, till förlagspris. 200 kr inkl moms. Du tar en bok och förlaget skickar sen en faktura.

Hoppas vi ses.

Träffa den mest erfarne

Efter flera hundra uppdrag att söka, finna och skörda värdebärande berättelser för att de senaste femton åren befolka varumärken har jag samlat på mig många exempel från privat, offentlig och ideell sektor i Sverige och internationellt. Vill din organisation höra exempel och erfarenheter, garanterat power-point-fritt, så kontakta mig. Frukostföreläsning, lunchföreläsning eller helt seminarium om Corporate Storytelling och skördefest. Det ger inspiration och det är också underhållande och roligt och kan i förlängningen bidra till att bygga en berättande organisation.