Storytellers måste lyssna

Om jag är en storyteller beror det på att jag lyssnar” lär John Berger, den engelske författaren som nyligen dog i sitt hem i en fransk by, ha sagt.

Det tål att upprepas. It takes a listener to be a teller. Detta är en universell sanning men just i samband med företag och organisationer blir detta extra tydligt. Själv tycker jag att jag fungerar som en slags barnmorska när jag söker och finner detta kulturkapital.

Jag ger råd hur man gör sig redo och hjälper till när berättelserna kommer.

När jag håller mina föredrag och workshops för att hjälpa organisationer att skörda är lyssnandet därför A & O. Jag skapar inte organisationens berättelser. De inblandade äger själva sina business narratives med vars hjälp de kan rekrytera, sälja, byta erfarenheter, utveckla organisationen och ledarskapet med mera.

Med Heijbelmodellen kan jag på en förmiddag få fram en första skörd. Ska de filmas kan jag coacha triben så att deltagarna tillsammans kan se berättelserna redan på eftermiddagen / kvällen och möta kanske möta dem på intranätet dagen efter.

Det är magiskt men beror på att berättelserna redan finns eftersom verksamhet och kultur uttrycks i berättelserna som redan befolkar varumärket. Corporate Storytelling lägger i själva verket grunden för dialoger som för verksamheten framåt.

Bli min gäst 15 januari

Kom till mig! Den 15 januari har jag ett av mina återkommande korta kostnadsfria frukostseminarier på Södermalm i Stockholm. Jag bjuder på kaffe, te och frukt. Kanske en skål godis och berättar om arbetet med Storytelling i och om organisationer. Gratis alltså, men jag vill att den som anmält sig verkligen kommer så att det inte hindrar någon annan.
Det börjar med mingel 08.30. Sedan berättar jag om olika aspekter på storytelling och visar lite filmklipp och annat mellan kl 09.00 – 10.00. Efter det finns det möjlighet till lite eftersnack för den som vill. Det finns också möjlighet att köpa den nytryckta tredje upplagan av min bok Storytelling befolkar varumärket till förlagspris. Du tar med dig en bok och förlaget skickar faktura.
Om du vill vara med så mejlar du till matts@storytellers.se och skriver 15 januari i rubrikraden. Jag vill gärna veta lite vem du är, var du jobbar och varför du vill komma.
Det hela är på K22, Krukmakargatan 22, jag återkommer sen med detaljer som portkoder och sånt till dig som anmält att du kommer.

4,9 av 5,0 när Heijbelmodellen utvärderades

Heijbelmodellen garanterar en första grundskörd av stories redan på en halvdag. Ska några av deltagarna dessutom coachas och filmas direkt för att lägga grunden till en första storyrepertoar tillkommer ytterligare några timmar då de kan filmas. Nu har modellen utvärderats igen av kunderna. 4,9 av 5,0 möjliga blev betyget. Förlåt, det är inte skryt. Jag är helt enkelt stolt över att metoden fungerar så bra i alla miljöer. Privata, offentliga, ideella, stora och små.

Den här gången var det ett halvdagsseminarium enligt Heijbelmodellen med chefer i Humana, som är ett privat idéburet omsorgsföretag med 12.000 medarbetare. Det var de som fick gå igenom processen att visa nyttan med verksamheten och befolka sitt varumärke. Så här kunde kommentarerna vara utöver själva betyget 4,9.

– Storytelling var kanon!
– Konkret och tydligt!
– Bra att passa på att spela in direkt.
– Intressant och givande.
– Blir ett inslag direkt i mitt praktiska arbete.
– Storytelling och Matts gav mig bra påfyllnad.

Kurs 20 maj i Stockholm

Den 20 maj håller jag en halvdagsutbildning tillsammans med Mis, Marknadsföreningen i Stockholm. Det var faktiskt Mis som en gång, före alla andra, förstod och nappade på mina storytellingresonemang. De var allra först med att anlita mig att hålla storytellingkurser för mer än tio år sedan. Vi hade långa riktiga utbildningar som kunde sträcka sig över sex veckor med kurstillfälle varje vecka. Läs mer om denna, den aktuella halvdagsutbildningen 20 maj här.

Halvdagsutbildning i maj

Den 20 maj håller jag en halvdagsutbildning tillsammans med Mis, Marknadsföreningen i Stockholm. Det var faktiskt Mis som en gång, före alla andra, förstod och nappade på mina storytellingresonemang. De var allra först med att anlita mig att hålla storytellingkurser för mer än tio år sedan. Vi hade långa riktiga utbildningar som kunde sträcka sig över sex veckor med kurstillfälle varje vecka. Läs mer här om den kurs vi nu ska ge 20 maj.

Fullt hus i Göteborg

Igår var jag hos Plyhm Kommunikation AB i Göteborg och höll en frukostföreläsning. Lokalen var proppfull med människor från finasvärlden, säljvärlden, ideella organisationsvärlden, tillverkningsindustrin, Västra Götalandsregionen, medicinteknik, fackliga världen, kommunala plus en rad konsulter av olika slag.
Detta visar att intresset för storytelling finns brett över samhället. Alla organisationer, från ensamkonsulter till världskoncerner via ideella och offentliga har berättelser och behöver berättelser. Det var det jag talade om. Hur ska man skörda dem? Hur ska man sätta dem i arbete?
En fin berättelse bjöd Christian ForsströmFristad Plast på. Hans farfar föll över bord i Stilla Havet och räddades slutligen med hjälp av livboj. Nu tillverkar Fristad Plast bland annat livbojar, exempelvis Trygg Hansas kända livboj. Christian berättade stolt att farfarsödet lett till att de numera räddar åtminstone ett liv i månaden år ut och år in med livbojarna de tillverkar. År ut och år in årtionde efter årtionde. Tänk om dessa människor samlades för att dela sin erfarenhet. Det skulle bli en ordentlig flock.
Läs här om seminariet: http://www.plyhm.se/blog/storytelling-i-repris/

Utvärdering från Norrköping

Jag får ibland frågan hur deltagarna bedömer mina seminarier. Utvärderingen alltså. Jag brukar inte vilja skryta men någon gång får man väl säga som det är. Så här var utvärderingen när jag träffade biblioteksfolk i Norrköping i samarbete med Europeiska socialfonden. Den det stämmer rätt bra med hur det brukar se ut. Detta är nämligen inte bara nyttigt utan roligt. Vi körde enligt den så kallade Heijbelmodellen.

16 svarade. 14 gav högsta betyg 2 gav näst högsta. ( 3,9 av 4.0 möjliga )

Det bästa med kursen:

• Konkret, inspirerande, tydlig
• Duktig föreläsare skulle vilja ha mer
• Workshopen där vi fick dela och utbyta erfarenheter och berättelser
• Mänskligt. Lyfter människan och möten mellan människor
• Allt var mycket bra. Mycket bra framfört. Mycket bra föreläsare
• Nya tankar och idéer

Kursen kunde varit bättre om:

• Fler berättelser
• Längre tid

Jag saknade:

• Mer tid
• Inget

Drygt 11.000 Youtube-visningar

Vill du kort höra hur jag pratar mer allmänt om storytelling så finns en del på Youtube. Bland annat några korta som legat ute en tid.
Nu har dessa små Youtubefilmer på svenska sammanlagt visats över 11.000 gånger. Tanken är att man början med # 1 och fortsätter sen, om man vill med # 2, # 3 och #4. Filmerna är mellan 5 och 7 minuter vardera. Vill du se och lyssna så tryck på pilen.Rejäl kurs i Corporate Storytelling

Nu har jag efter många förfågningar beslutat att hålla en rejäl kurs i Corporate Storytelling / Storytelling i och om organisationer. Den vänder sig till yrkesverksamma som vill bli bättre på att utveckla och använda berättelsernas kraft.
Kursen är öppen för människor från privat, offentlig och ideell sektor. Blandningen brukar upplevas som en stimulerande fördel när deltagarna delar erfarenheter och uppslag.
Den har en klart praktisk inriktning och kräver en del arbete mellan kurstillfällena. Jag delar med mig av allt jag kan och allt jag varit med om som storyteller / storylistener i snart femton år.
Kursen hålls på Södermalm i Stockholm den 8e, 16e, 23e och 29e april. Eftermiddagar mellan 13-16. Lägg märke till att det är tre måndagar och en tisdag. I korthet ser upplägget ut så här:
• Första kurstillfället rymmer inspirationsföreläsning med text och filmexempel. Vi diskuterar exemplen som jag visar och diskuterar också varandras organisationer och hur de olika deltagarna kan använda sig strategiskt av Storytelling. Hemarbete delas ut.
• Andra kurstillfället baseras på deltagarna hemarbete. Vi vrider och vänder på de berättelser deltagarna levererar. Jag analyserar allas bidrag och föreslår strategiska förbättringar och tänkbara ändringar. Hemarbete delas ut.
• Tredje kurstillfället baseras åter på deltagarnas hemarbete. Gruppen har nu börjat utveckla ett konstruktivt språk om språket. Vi talar kreativt och positivt om hur en berättelse gör mest strategisk nytta för organisationen, varan, tjänsten etc. Vill vi använda berättelsen i marknadsföring, sälj, ledarskap, rekrytering eller bara företagskulturellt byggande? Hemarbete delas ut som denna gång innebär muntligt framförande.
• Fjärde och sista kurstillfället ger deltagarna möjlighet att muntligt framföra sin / sina berättelser. Gruppen reagerar och diskuterar och vi försöker tillsammans ge råd och idéer som utvecklar berättelserna. Jag summerar erfarenheterna och ger alla deltagare strategiska tips och råd.
Hela tiden mellan kurstillfällena finns jag tillgänglig som rådgivare och coach via mejl och telefon.
Den tredje omarbetade upplagan av min bok Storytelling befolkar varumärket ingår i kursen liksom fika och macka vid varje kurstillfälle. Kursavgiften för 12 timmar erläggs innan kursstart och är 11.900 sek + moms. Två eller flera från samma arbetsplats ger 30 procents rabatt vardera ( 8.330 sek + moms ). Anmälan och/eller förfrågningar till matts@storytellers.se

4,9 av 5

Jag höll ett seminarium i Malmö nyligen hos Lethin Consulting. Det var deltagare från olika branscher mejeri, bemanning, ledarskap, kommunikation, några danska storytellers, måltid, hr mfl. Utvärderingen gav mig betyget 4,9 av 5,0 möjliga som föreläsare. Det tyder på att alla utom en som var där gav det högsta tänkbara betyget. Ibland måste man få vara stolt och berätta om det. Jag är stolt och glad över gensvaret.

%d bloggare gillar detta: