Först kultur sen kvalitet

Jag känner en man som blev erbjuden jobbet som kvalitetschef på ett stort internationellt företag. Han var glad att han blivit tillfrågad och var klart intresserad av jobbet. Men ett krav hade han och det tog han med sig in i jobbet som han sen tackade ja till:

– På visitkortet ska det stå kulturchef. Inte kvalitetschef. För först kommer en tydlig kultur och det leder i sin tur till kvalitet.

Dessa tankegångar har jag alltid gillat och de bekräftar också hela min mission. Storytellng in and about organizations är nämligen kulturarbete. Kulturen synliggörs av de sanna berättelser som visar den. Befolkade berättelser som visar verkliga värderingar, kompetens och mervärden och som visar meningen med verksamheten och dess varor och tjänster. Vittnesbörd om detta är kulturuttryck.

Så fram för fler kulturchefer i arbetslivet. Berättelserna är ett kulturkapital som bör sättas i arbete.

Att berätta sig in i framtiden

Jag har hört många människor inom privat, offentlig och ideell sektor sucka över organisationsförändringar som de tycker att de utsätts för. Det går snart över suckar några. Det är inte nödvändigtvis så att de är emot förändringar. Snarare är det så att de inte riktigt förstår vad de nya pilarna och boxarna och rapporteringsordningarna betyder i praktiken. Skisserna kan vara formulerade av organisationsdesigners som alltför ofta glömmer det enkla faktum att organisation = människor.

Då kan berättelser som via verkliga människor i verkliga situationer synliggör nyttan med den nya ordningen vara bra att ha. På så vis kan Corporate Storytelling, som verktyg, bidra till organisationsutveckling och göra det möjligt för att göra den tänkta framtiden synlig. Alltså från abstrakta resonemang till synliga befolkade händelser.

Man kan alltså berätta sig in i framtiden.

Berättarkapitalet bygger långsiktig överlevnad

Årligen dör språk och kulturer på vår planet. Då försvinner också dessa kulturers berättarkapital, alltså deras stories. Detta gäller faktiskt också när det gäller företag och organisationer som går i konkurs eller läggs ned.

Företag och organisationer är också kulturer med uppdrag, befolkade av berättande människor. En del av överlevnaden och framgången bygger på de egna berättelserna. Bästa storyn vinner ju, som bekant.

Berättandet är ett livselixir för organisationer. Utan berättelser blir det svårare att rekrytera, utveckla, sälja och motivera varför man finns. Detta är en grundsyn som Corporate Storytellingarbetet står stadigt i. Frågan blir sedan.

Vilka berättelser har vi, vilka behöver vi och hur ska vi finna, skörda och använda dem?

Metoder kring detta är vad Storytellers håller på med.

Bästa storyn vinner slaget om framtiden!

Människan har alltid berättat för att förstå var hon kommer ifrån, var hon befinner sig och vart hon är på väg. Det gäller såväl indianerna i Amazonas, som nomaderna på Afrikas horn och bondebefolkningen under 1800-talet vid Siljan i Dalarna.

Men det gäller lika klart idag Volvoiterna på Volvo och Ikeanerna på Ikea. Stora Ensofolket på pappersbruken och förskoleflocken på förskolan Blåsippan. Utan berättelser finns de inte.

Genom att samla, bygga och använda sanna händelsebaserade berättelser kan organisationer och företag ha lättare att rekrytera, dela erfarenheter, sälja och använda berättelsen som kulturkapital för att bygga en stark företagskultur. Berättelser kan göra framtiden synlig och möjlig och hjälpa oss att bära en gemensam målbild i triben.

För mig är detta sanningar som varje seriös verksamhet bör förhålla sig till. Bästa storyn vinner, påstår jag helt frankt.

Vad har du här att göra?

Summan av berättelserna om de människor som är medarbetare och kunder/klienter lägger ett pussel som tillsammans kan sägas bygga och befolka varumärket. Det gäller förstås i allra högsta grad mindre idédrivna organisationer men faktiskt också stora. Jag har, till exempel, för att försöka befolka en EU-struktur, ibland kastat ut frågan: Varför är du här? Är du här frivilligt? Vad var det som hände?

Där kan man säga att de personliga varumärkena lånas in för att befolka det övergripande varumärket. Och faktum är att många har svar på just den frågan: Varför är hen här? Är hen här frivilligt?

När jag håller mina halvdagar enligt Heijbelmodellen med inspirationsföreläsning, workshop och skördefest så kommer alltid en samling av dessa, ofta emotionella personliga berättelserna, som en del av det man kan jobba vidare med.

Sen behövs förstås den stora övergripande berättelsen även om den gärna förstås också befolkas med de personliga varumärkena som russin i kakan. Man får det man frågar efter det är en del av det som är så fantastiskt med storytelling / storylisteningverktyget.

Varumärket kan ses som summan av berättelserna

Varumärket är, om man så vill, en pågående större berättelse byggd av en uppsättning stories om händelser som delas mellan organisationen / produkten / tjänsten och dem som använder den. Jag brukar använda uttrycket: Storytelling befolkar varumärket, vilket också är titeln på min bo i det här ämnet.

Berättelserna ska bjuda på strategiskt använda värdebärande emotionella händelser som visar meningen med att en verksamhet överhuvudtaget finns. Berättelser som passar medarbetaren, kunden, klienten, brukaren, patienten etc överlever och sprids. De trivs i sociala media och kan få en spridning på ett helt annat sätt än traditionella målgruppsinriktade budskap som förr sändes ut från företag och organisationer.

Men detta kräver alltså att de är befolkade och att de i sin dramaturgi rymmer händelser som går att förstå och ta till sig emotionellt, annars försvinner de i bruset.

Det behövs sanna berättelser om ett kulturkapital som visar ett trovärdigt organisations-DNA.

Boken Storytelling befolkar varumärket ( Blue Media ) kan du nu via storytellers.se köpa för 200 kr inkl moms plus porto. Går att beställa om du skriver med namn och fakuradress till matts@storytellers.se

Bygg en berättande organisation !

Människan har i alla tider visat sina värderingar och byggt sina organisationer och sina kulturer utifrån berättelser. Berättelserna är kulturbärare och kulturbyggare som visar vad vi står för, var vi kommer ifrån, var vi befinner oss och vart vi är på väg. De finns i tillhörigheten till en släkt, en bygd eller för den delen en religion. Självfallet är människan också kulturbyggare när det gäller företag och organisationer. Att ha en gemensam berättelse innebär att ha tillhörighet och att kunna utföra något tillsammans. Att dela.

Vi får visioner. De företag och organisationer som jag träffar har förstått att det finns ett samband mellan berättelser, berättande och utvecklingen av organisationen och av sätten att arbeta.
Hur vi är? Vad vi står vi för? Vad finns det för händelser som vi kan berätta om som gör detta begripligt?

Berättelserna är ofta emotionella och de kompletterar därmed den faktuella information som ligger i nyckeltal, teser, staplar och diagram. Berättelserna kan göra juridiken begriplig och politiken legitim. Blanda därför hårt och mjukt.

Sen kan stortellingverktyget slipas och anpassas inför olika situationer. Ibland handlar det om ledarskap, ibland om att befolka varumärken. Ibland sälj. Ibland handlar det om att sprida Word of Mouth och bli synlig i sociala media. ibland om att locka till sig, att rekrytera, människor som kan bidra till en positiv kulturutveckling för gruppen.

Tror man på denna kulturkraft och förstår det interaktiva i att ge och få, att dela berättarkapital, då är man redo för corporate storytelling eller storytelling i och om organisationer. Berättelser kan förstås också ladda varor och tjänster med mervärden som förbättrar lösnamhet, ger tillfredställelse och framgång.

Hur vill ni hantera detta fantastiska verktyg. Jag har några tillämpningar som kan sätta igång de första stegen till att bli en berättande organisation direkt. Vill ni tala om det så kan ni kontakta mig på matts@storytellers.se

Att berätta sig in i framtiden

Det mest spännande med Storytelling är kanske att man kan använda berättelser för att bygga en känsla inför framtiden. Om man lyckas med det det kan berättelserna hjälpa till att dra organisationen i en viss riktning.

Det är förstås svårt att hävda att man talar sanning när man talar om något som ännu inte har skett. Det är därför dessa framtidstankar och framtvingande scenarier ofta förlorar sig i ”hjärnkontoret” och i ”statistiska eller floskuösa” formuleringar som till exempel:

Vår marknadsandel ska år 2017 har ökat från dagens 23 procent till minst 30 procent. Kännedomen om vårt varumärke bland allmänheten har om fem år har gått från dagens 35 procent till minst 45 procent.

Jasså?

Det är ett exempel på ett statistiskt önskescenario. En besiffrad önskan där en del av medarbetarna inte ens kan greppa den matematiska innebörden. Hur brukar det då kunna se ut om man, utan storyinsikt, försöker använda orden för att tala om framtiden.

Kanske så här:

Vi ska de närmaste åren mer empatiskt följa vår kunders affärer och bidra till deras framgång. Endast om vi överträffar kundernas förväntningar och överaskar dem får vi deras förtroenden. Vi kan de leva upp till våra värdeord: Inkänna • överraska • berika

Vad är detta? Vad då följa våra kunders affärer? Hur då överraska? Hur ska detta storyfieras?

Kanske ser vi redan i dag händelser där någon av våra medarbetare har överraskat kunden och gjort det uppenbart att detta som hände var positivt för kundens organistaion. Berätta det då. Fråga kunden om när detta händer. I så fall när? Hur? Tala om en uppenbar händelse som visar det vill vara.

Genom att berätta om verkliga befolkade möten och händelser som vi vill se mer av kan vi ge en bild av den framtid vi hoppas berätta oss in i. Vi kan också regissera oss och skapa händelser som vi sen kan berätta om och som kan fungera som språngbrädor in i framtiden.

Då har Corporate Storytelling lämnat historieskrivning och istället blivit visionsberättande.

Man behöver alltå inte sitta och vänta. Det går alldeles utmärkt att lekfullt börja i verkligheten som redan finns och försöka få den att föröka sig med hjälp av sanna berättelser om människor. Organisation är nämligen människor!

Emotionell strategisk ton

Pilar, boxar, diagram och nyckeltal. Power point. Mäta väga och redovisa prestanda. Det är viktiga saker.
Designade för förnuftshjärnan.

Men Corporate Storytelling siktar inte främst mot den logiska faktahjärnan. Storytelling siktar mot hjärtat och vill överföra genom att beröra.

Det är på det sättet en emotionell kommunikation, vilket inte hindrar att den har en strategi. Den kompletterar den annars helt dominerande faktakommunikationen. Inte bättre inte sämre men mycket annorlunda och viktig när man vill duka hela bordet,