Visionsberättelser bygger framtid

Det är lätt att röra ihop Corporate storytelling med begreppet historieskrivning. Därför brukar jag undvika att tala om organisationens historier. På svenska språket för ordet historier lätt tanken dels till det förflutna dels till att det ska vara lite roligt, typ Bellman, tysken och fransken…

Berättelser är därför ett bättre ord på svenska språket i de här sammanhangen vilket inte utesluter att man kan talar om det förflutna eller att man kan ha en komisk poäng.

Framtiden då? Kan man berätta om det som ännu inte har hänt?

Javisst det kan man. Framtiden finns ju på sätt och vis redan här. Kanske bara som en flämtande låga.

Genom att berätta om beteenden som sker idag och som organisationen vill se mer av kan man bli attraktiv och attrahera ägare, kunder medarbetare och inte minst de som ännu inte är med i flocken. Visionsberättelser är följaktligen ett bra verktyg vid employer branding.

I visionsberättelserna gestaltas morgondagen för att hjälpa oss att hantera den och göra den synlig även om vi kanske bär på en lång tradition och ett tungt arv att förvalta.

Visionsberättelserna bygger alltså framtid vilket jag har metoder för i mina workshops och även beskriver i min bok Storytelling befolkar varumärket.

 

Storytellers måste lyssna

Om jag är en storyteller beror det på att jag lyssnar” lär John Berger, den engelske författaren som nyligen dog i sitt hem i en fransk by, ha sagt.

Det tål att upprepas. It takes a listener to be a teller. Detta är en universell sanning men just i samband med företag och organisationer blir detta extra tydligt. Själv tycker jag att jag fungerar som en slags barnmorska när jag söker och finner detta kulturkapital.

Jag ger råd hur man gör sig redo och hjälper till när berättelserna kommer.

När jag håller mina föredrag och workshops för att hjälpa organisationer att skörda är lyssnandet därför A & O. Jag skapar inte organisationens berättelser. De inblandade äger själva sina business narratives med vars hjälp de kan rekrytera, sälja, byta erfarenheter, utveckla organisationen och ledarskapet med mera.

Med Heijbelmodellen kan jag på en förmiddag få fram en första skörd. Ska de filmas kan jag coacha triben så att deltagarna tillsammans kan se berättelserna redan på eftermiddagen / kvällen och möta kanske möta dem på intranätet dagen efter.

Det är magiskt men beror på att berättelserna redan finns eftersom verksamhet och kultur uttrycks i berättelserna som redan befolkar varumärket. Corporate Storytelling lägger i själva verket grunden för dialoger som för verksamheten framåt.

%d bloggare gillar detta: