Dilemmaberättelser synliggör synsätt

Det finns en spännande kategori berättelser som kan vara väldigt användbar dels när det gäller förändringsprocesser men också vid fusion, förvärv och introduktion. Jag tänker på dilemmaberättelsen. Den sägs ibland komma från Afrika och det stämmer säkert. Men självfallet finns den på ett eller annat sätt i alla mänskliga kulturer och den kan med fördel sökas och skördas och sättas i arbete också i företag och organisationer.

En dilemmaberättelse identifierar ofta två oförenliga synsätt och för dem ända fram till en konfrontation eller i alla fall ett vägskäl. Där kan man sedan diskutera värderingar och förhållningssätt utifrån den händelse som berättelsen beskriver.

Man kan exempelvis låta händelsebaserade berättelser konstatera: Så gjorde vi förr. Så här bör vi göra nu!

%d bloggare gillar detta: