Det namngivna börjar alltid berätta

I samma stund som vi ger ett namn åt någon eller något så har vi öppnat för en relation till honom/henne/hen eller den/det. Vi kan börja berätta om hen eller den/det.

Till och med i bibeln uppmanas människan att sätta namn på det hon ser och vill lära känna. Det är på samma sätt överallt där människan rör sig. Som traditionella kulturer som gav namn åt en viss stig, en flod, ett berg eller till och med en vind. Den blev personifierad och kunde börja bära berättelser som visar något viktigt.

Det innebär att vi som individer verkligen blir något när vi får ett namn. Detta gäller också för en organisation, ett företag eller en vara eller en tjänst. Till namnet kopplas berättelser om det förflutna, nutiden och framtiden.

Om du heter Markus eller Emelie, Putin eller Obama, Volvo eller Skoda, Coca Cola eller Julmust, Försäkringskassan eller Skatteverket och så vidare så är dessa namn också bärare av berättelser. Vad står de här namnen för? Vilka berättelser dyker upp i dina tankar när du hör namnen? Vilka känslor får du – detta med storytelling / storylistening / storybuilding / storydoing etc är ju som bekant emotionella verksamheter som berättar.

Om du nu försöker skörda, samla och erbjuda berättelser om dig själv, din organisation eller din produkt så hoppas du förmodligen att folk ska tro på dem. Lyssnaren, läsaren eller tittaren ska kunna lita på vad de får höra och kunna nicka instämmande och föra storyn vidare.

Det är alltså emotionella värden kopplade till värderingar som finns i berättelserna. De visar mening och innehåll och de ger dig eller din organisation eller din tjänst eller vara en slags självständighet och integritet.

Det räcker inte att spela en roll eller berätta en saga. Det krävs självständighet och integritet. Sanning.

Påhittade reklam- eller scenariesagor riskerar att komma tillbaks till dig som en bumerang. Det finns berättelser där ute, inte minst i den sociala webben, om dig, din organisation eller dina varor och tjänster. Är du beredd att ta emot dem? Är du redo för en dialog med kunder, ägare och andra intressenter? Om svaret är ja så är dialogen igång och olika berättelser kan brytas mot varandra och bidra till utveckling av personen, organisationen, varan eller tjänsten.

Då talar vi om det övergripande begreppet storytelling apropå människor och organisationer. Då talar vi om att bygga framtid tillsammans. Vill vi befolka varumärken så är det bara att börja lyssna och tala och berätta oss in i framtiden. Det är det  den storytellers.se envist handlar om.

%d bloggare gillar detta: