Vi måste få lätta på trycket

Jag stöter på många olika typer av berättelser när jag är ute och skördar i företag och organisationer. En speciell och spännande typ av berättelse, som människan ofta behöver, är ”Lätta-på-trycket-berättelser”.

Jag minns när den ledande socialdemokraten hur Anna Lindh, som jag för övrigt hade fått träffa, blev mördad och att hennes väninnor då mindes speciellt när de hade brukat träffas för att få kräkas över alla gubbar och betongsossar över ett glas vin. De lättade vid sina kräkträffar på trycket för att kunna få ny luft och gå vidare. Let the steam, alltså.

Inte minst i sälj- och omsorgsorganisationer kan denna typ av berättelser ha en viktig roll. Man måste förstås någon gång få berätta om ”alla j-a idioter som man stöter på”. Man måste få lätta på trycket för att kunna arbeta vidare.

Detta kan minska stress och spänningar i gruppen. Berättelserna kan också stärka den interna kamratskapen och ge stöd till medarbetarna när det gäller att hantera stressande möten och relationer med besvärliga kunder och klienter. Ofta tar dessa berättelser en intern ton av svart humor men de behövs.

Vi måste alltså ha möjlighet att lätta på trycket, på jobbet också.

Företagsfolklore

När jag en gång studerade socialantropologi och etnologi så var det en självklar sanning att alla kulturer bärs av sina berättelser, sin folklore. Detta gäller förstås också i dagens företag och organisationer något som blivit allt mer uppenbart när samhällsorganisationerna förändrats och människor lever och arbetar i andra sammanhang än på den tid då antropologin och etnologin bildades som vetenskaper.

Faktum är att mycket av varje-dags-verksamheterna i arbetslivet kommuniceras och synliggörs även i dag med berättelser. Precis som det varit genom årtusenden delas än i dag berättelser av människan. Frågan blir då hur medvetna är vi om detta uråldriga sätt att bygga framtid och förstå sin historia.

Ledare som förstår dessa tankegångar kan alltså även på 2000-talet motivera medarbetare, locka kunder, rekrytera nya flockmedlemmar och slå bryggor av förtroenden och kunskapsspridning genom den uråldriga tekniken storytelling, som jag i dessa sammanhang kallar Corporate Storytelling, ett ämne som du kan studera till och med vid Harvard.

Då uppstår Företagsfolklore som visar värderingar och kompetens, som visar nyttan med att organisationen finns.

Ska vi ses den 26e augusti?

Kom till mig! Den 26 augusti har jag ett av mina återkommande frukostseminarier på Södermalm i Stockholm. Jag bjuder på kaffe, te och frukt. Kanske en skål godis och berättar om arbetet med Storytelling i och om organisationer. Gratis alltså, men jag vill att den som anmält sig verkligen kommer så att det inte hindrar någon annan.
Det börjar med mingel 08.30. Sedan berättar jag om olika aspekter på storytelling och visar lite filmklipp och annat mellan kl 09.00 – 10.00. Efter det finns det möjlighet till lite eftersnack för den som vill. Det finns också möjlighet att köpa den nytryckta tredje upplagan av min bok Storytelling befolkar varumärket till förlagspris. Du tar med dig en bok och förlaget skickar faktura.
Om du vill vara med så mejlar du till matts@storytellers.se och skriver 26 augusti i rubrikraden. Jag vill gärna veta lite vem du är, var du jobbar och varför du vill komma.
Det hela är på K22, Krukmakargatan 22, jag återkommer sen med detaljer som portkoder och sånt till dig som anmält att du kommer.

Nyhetsbrev 92: Storyn ditt bästa verktyg & frukostinbjudan 26 augusti

Nyhetsbrev 92
Hej Storytellervän
Utan berättelser finns inte människan och de som har de bästa trovärdiga och sanna berättelserna vinner. Så är det bara. En naturlag skulle man nästan kunna kalla det.
Mer om det på min fria frukostföreläsning i Stockholm den 26 augusti. Se längre ned i nyhetsbrevet hur du anmäler dig.
Detta är hur som helst det nittioandra nyhetsbrevet från Storytellers. Det ska vara lättläst i alla datorer och även anpassat till dig som vill läsa det i mobilen. Du får det för att våra vägar har korsats eller för att du uttryckligen har bett om att få det.
Jag som skriver det heter Matts Heijbel. Jag är författare och journalist med socialantropologisk bakgrund och har arbetat fokuserat på Corporate Storytelling och / eller Storytelling i och om organisationer, deras produkter och / eller tjänster i femton års tid. I privata, offentliga och ideella organisationer. I Sverige och internationellt.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Storytelling är ett universellt mänskligt sätt att utrycka sig. Alla mänskliga samhällen och organisationer har i alla tider lyssnat och berättat för att förstå vilka de är, varför de håller på och varför de är speciella på något sätt.
Det gäller förstås 2014 också. I våra konkurrensutsatta företag och organisationer är det medvetna berättandet fortfarande ett underutnyttjat verktyg för att vinna fördelar. Berättelser kan också bifoga mervärden till varor och tjänster som ökar deras värde och bidrar till flockens framgång.
Oavsett om vi ser det eller inte så är våra verksamheter berättande även om vi inte tagit tag i verktyget och satt det i arbete för att få framgång och för att befolka våra varumärken.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ibland kan den personliga berättelsen adderas till organisationsberättelsen. Jag minns när jag i ett EU-sammanhang frågade en kvinna från Portugal vad det var som gjorde att hon så passionerat ville arbeta inom EU-byråkratin. Det kom nämligen aldrig fram eftersom hon talade organisation inte upplevelse när hon föreläste.
Jag tjatade på henne och frågade vad det var som hände någon gång i hennes liv som senare ledde till att hon i dag arbetade för ett gränslöst Europa.
Då mindes hon:
Hon kom ihåg att familjen hade åkt på campingsemestrar med bil när hon och syskonen var små. De reste mellan olika campingplatser i syd- och mellaneuropa.
De slog upp sitt tält och bodde några dagar på varje ställe. Manuela hittade snart de andra barnen som fanns där och lekte hela dagarna trots att de talade olika språk. Hon träffade tyska barn, franska barn, holländska barn, svenska barn och barn från Italien och Grekland.
Många av dessa nyfunna kamrater blev så småningom brevvänner och Manuela fylldes av insikten att världen är så mycket större än den hon hade vuxit upp i i norra Portugal. Hon ville därför ( än i dag ) träffa fler med andra erfarenheter och hon ville ”leka med dem” och lära känna dem.
Det var ytterst campingerfarenheterna som förde henne till jobbet som EU-byråkrat. Det är en EU-story och det är förstås där någonstans hon ska inleda sina föreläsningar om EU.
Inte med sin befattning, sin plats i den byråkratska organisationen. Utan med en personlig berättelse som sätter tonen för resten av föreläsningen och befolkar varumärket EU.
– Jag har aldrig tänkt på det så, sa hon.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nu är det förhöst och ni i företagen och organisationerna planerar hösten och höstens aktiviteter. Kanske kick-offer och personaldagar, kommunikationsutmaningar med mera. Kanske man skulle kunna ta med storytellingkoncepten i tankarna?
Storytelling är ett fantastiskt verktyg som man kan ställa in på rekrytering, sälj, marknadsföring, ledarskap eller organisationsutveckling. Vet man vad man vill åstadkomma så är det dags att rigga verktyget.
Jag kommer den närmaste månaden att arbeta med statliga myndigheter, bostadsföretag, skolor, muséer och kvinnors nätverk. Jag kommer också att ha seminarier och undervisa i ämnet.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Vi närmar oss valet. Jag har under åren haft seminarieuppdrag i flera politiska sammanhang och jag förundras över vad dåligt partierna tar tag i berättandet. Jag vet att de talar om berättelserna och att många tror att de håller på med storytelling. Men det finns mycket mer att göra.
Dessutom ska man vara medveten om att de kraftfullaste berättelserna kan förflytta berg. Även sådana som man inte själv har initierat. De som varit med några år vet till exempel att Astrid Lindgrens berättelse om Pomperipossa fällde en hel regering en gång i tiden. Det var hon som betalade 102 procent i skatt och möttes av en arrogans av dåvarande finansminister Sträng som ytterst ledde till att regeringen föll.
Så berättelsen finns där. Vill du vara med att påverka vad som sägs, hur snacket går? Då är det dags både i ekonomi och politik att reflektera över de här frågorna.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
För några månader sedan kom den tredje omarbetade upplagan av min bok Storytelling befolkar varumärket. Den kan du beställa till förlagspris för 250 sek inkl moms och porto om du Sms:ar bokbeställning med fakturaadress till matts@storytellers.se så kommer boken direkt från förlaget med faktura. Det är billigare än i bokhandeln.
Vill du komma som min personliga gäst på frukostseminarium på Södermalm i Stockholm den 26 augusti så ser du flera detaljer om detta och hur du anmäler dig om du går in och läser på http://www.storytellers.se
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Det var allt för den här gången. Jag som skrev heter Matts Heijbel. Vill du inte vara med längre så vänd detta brev med ett Nej tack! så tar vi bort dig ur sändlistan.
Hälsningar från Matts Heijbel
Stockholm / Grödinge
13 augusti 2014

Bli min gäst den 26 augusti

Kom till mig! Den 26 augusti har jag ett av mina återkommande frukostseminarier på Södermalm i Stockholm. Jag bjuder på kaffe, te och frukt. Kanske en skål godis och berättar om arbetet med Storytelling i och om organisationer. Gratis alltså, men jag vill att den som anmält sig verkligen kommer så att det inte hindrar någon annan.
Det börjar med mingel 08.30. Sedan berättar jag om olika aspekter på storytelling och visar lite filmklipp och annat mellan kl 09.00 – 10.00. Efter det finns det möjlighet till lite eftersnack för den som vill. Det finns också möjlighet att köpa den nytryckta tredje upplagan av min bok Storytelling befolkar varumärket till förlagspris. Du tar med dig en bok och fölaget skickar faktura.
Om du vill vara med så mejlar du till matts@storytellers.se och skriver 26 augusti i rubrikraden. Jag vill gärna veta lite vem du är, var du jobbar och varför du vill komma.
Det hela är på K22, Krukmakargatan 22, jag återkommer sen med detaljer som portkoder och sånt till dig som anmält att du kommer.

Hur du sätter tonen

Jag träffade som storyteller / storylistener i EU-sammanhang i en träff i Sydeuropa Manuela, en portugisisk kvinna som var EU-byråkrat. Hon var dotter till en småföretagare som ägde och drev en liten verkstadsindustri i norra Portugal. Pappans största dröm hade varit att hans dotter skulle gå på Teknisk högskola och sen ta över familjeföretaget.

Men det ville hon inte.

Nu var hon i 35-40 årsåldern och arbetade i det jag kallar cross-border-flocken inom EU-byråkratin i stället. Hon hade på vägen skaffat sig en annan mer adekvat utbildning än den pappa hade hoppats på och hon hade envist intresserat sig för att förstå nations- och språkgränser för att i förlängningen kunna arbeta för ett enat och gränslöst Europa.

Hur kom det sig? Vad var det som styrde henne dit? Jag tjatade på henne. Vad var det som hände? Hur hamnade du här? Var det frivilligt?

Hon kom då ihåg att familjen hade åkt på campingsemestrar med bil när hon och syskonen var små. De reste mellan olika campingplatser i syd- och mellaneuropa. De slog upp sitt tält och bodde några dagar på varje ställe. Manuela hittade snart de andra barnen som fanns där och lekte hela dagarna trots att de talade olika språk. Hon träffade tyska barn, franska barn, holländska barn, svenska barn och barn från Italien och Grekland.

Många av dessa nyfunna kamrater blev så småningom brevvänner och Manuela fylldes av insikten att världen är så mycket större än den hon hade växt upp i i norra Portugal. Hon ville därför ( än i dag ) träffa fler med andra erfarenheter och hon vill leka med dem och lära känna dem.

Det var ytterst campingerfarenheterna som förde henne till jobbet som EU-byråkrat. Det är en EU-story och det är förstås där någonstans hon ska inleda sina föreläsningar om EU. Inte med sin befattning, sin plats i den byråkratska organisationen. Utan med en personlig berättelse som sätter tonen för resten av föreläsningen och befolkar varumärket EU.

Det gäller att hitta tonen i inledningen av föreläsningen. En befolkad berättelse som aktiverar lyssnarnas minnen och känslor och öppnar deras känsloliv.

%d bloggare gillar detta: