Volvo tar vara på olika kulturer

Volvo Group har samlat många berättelser. Företaget finns över hela världen med 115.000 anställda i 19 länder, t ex i Frankrike som i det här exemplet. Eftersom företagets koncernspråk är engelska så textar företaget sina filmade stories till engelska när man arbetar med Corporate Storytelling. De låter alltså berättaren tala på sitt modersmål eftersom vi alltid är bäst på att uttrycka våra känslor på vårt modersmål, sen textar man. Som till exempel här apropå medarbetarnas olika nationella bakgrunder och när Nicolas Gendre fick en aha-upplevelse. Han talar engelska trots allt jag skrivit här men det är undantag däremot är han textad och ämnet är intressant.

%d bloggare gillar detta: