Hos Läkare utan gränser

I kväll ska jag träffa Läkare utan gränser dels sådana som varit ute i fält, dels några från kontoret i Stockholm. Läkare utan gränser har ett mycket starkt varumärke och för närvarande förstås en extra stark exponering på grund av katastrofen i Filippinerna och Syrien. Få tvivlar på organisationens kompetens och insatser. Det var under det så kallade Biafrakriget i Nigeria för drygt 40 år sedan som organisationen bildades med idén att människors rätt till medicinsk vård inte ska begränsas av nationsgränser oavsett krig eller naturkatastrofer.
Trots detta har Läkare utan gränser kommit fram till att mer berättande om mänskliga möten och enskilda händelser kan ytterligare befolka och synliggöra denna organisation som ju vilar på insamlade medel. Det behövs berättelser som kan spridas till bland andra givare som förmodas vilja ha dessa korta ögonblick skördade från verkligheten för att kunna sprida budskapet vidare.
Det är därför jag är inbjuden i dag. Insamlingsorganisationer behöver starka berättelser för att vara framgångsrika i sin finansiering.

%d bloggare gillar detta: