Organisation är människor

Varje fas i en organisations arbete och utveckling behöver berättelser för att hålla riktning och emotionell förståelse för vad det är som pågår och varför.

Säljaren behöver berättelser som visar meningen med en vara eller en tjänst. Gärna berättelser där produkten är hjälten.

Mellanchefen kan behöva coachande berättelser som visar värdet med att hålla ut när det blåser motvind. Berättelser om hur flocken/triben gjorde den gången när det blåste snålt och hur det ledde till nya idéer och nya tag den gången.

Ledningen behöver berättelser om några viktiga händelser för att emotionellt kunna beskriva organisationens uppdrag och värdegrund på ett sätt som inspirerar ägare, medarbetare och samarbetspartners. Och inte minst media. Detta gäller kanske extra mycket i sociala media som är berättande i sig.

Berättandet är viktigt i förändringsprocesser där annars bara nya power-pointade diagram med pilar och boxar försöker beskriva en tänkt framtid på ett abstrakt sätt. Pilar och boxar förvirrar ofta medarbetarna. Vad menar dom? Tyvärr är abstrakta organisationsbilder svåra att översätta till vardaglig verklighet. Dessutom finns det faktiskt en hel del människor som faktiskt är diagramdyslektiker.

Vad är egentligen organisation? Vad bygger organisation? Jo människor. Organisation är flera människor som ska åstadkomma något tillsammans.

Människan är ett berättande djur som behöver stories för att se nyttan med förändringar. Befolkade berättelser kan göra en organisationsförändrings nödvändighet synlig. Med hjälp av Corporate Storytelling kan man berätta sig in i framtiden. Framtiden finns nämligen redan hos oss och kring oss om man öppnar sina sinnen.

Organisationens berättarkapital är avgörande för utvecklingen och de som har detta klart för sig vinner.

Vilka berättelser behöver din organisation? Diskutera gärna detta med mig.

%d bloggare gillar detta: