Då, Nu & Sen

För att kunna tala om organisationsberättelser utan att trassla in sig i för mycket filosofi brukar jag rita upp en enkel tidslinje: Då, Nu & Sen. Var kommer vi ifrån, var befinner vi oss och vart är vi på väg? En enkel tanke över alltings föränderlighet på ett sätt som alla förstår.

På denna tidslinje kan vi samla sanna berättelser.

Då:et:

En del från det förflutna har giltighet för dagens verklighet och dagens värderingar. Annat är värdefullt i och för sig men inte av större värde i dag för att driva verksamheten framåt. Mera av historiskt intresse. Men vi behöver svar på frågorna: Varför blev vi till och av vilken anledning.

Nu:et:

Vad gör vi? Varför finns vi? Vad är nyttan med detta? Här söker vi dagsaktuella berättelser från medarbetare, kunder, ägare mm som befolkar varumärket och synliggör idéer, varor och tjänster. Här kan man också plocka in bekräftande berättelser från Då:et för att markera utveckling och kontinuitet.

Sen:et:

Vart är vi på väg. Finns framtiden redan bland oss i dag? Hur ser den i så fall ut? Sök händelser som guidar oss in i framtiden. Kan vi till och med agera och regissera oss för att skapa berättelser som bygger framtid?

Så ser en enkel första reflektion ut när man lägger upp planen för bra Corporate Storytelling. Jag berättar gärna mer. Kontakta mig på matts@storytellers.se

 

%d bloggare gillar detta: