Franciskusberättelser

Storytelling har ibland en tendens att fastna i det förflutna. Hur det var förr. Vad har vi gjort som vi har nytta av att berätta om? Det gäller inte minst kyrkan som ju så att säga har den gamla berättelsen som affärsidé.
Som Corporate Storyteller får jag därför ofta påminna om att det är dagens berättelser och kanske till och med dem som vi hoppas ska ske som är de kraftfullaste. Man kan helt enkelt som en annan Kamprad regissera sig in i framtiden.
Det tycker jag att den nya påven gör, han kallar sig exempelvis helt enkelt Franciskus. Inte Påve Franciskus.
Franciskus åker buss i Argentina. Han tar enklare smycken än sina företrädre och väljer att bo i en enkel tvåa i Vatikanen istället för stora påvelyan med tio rum, altan och utsikt. Han åker till fängelset på skärstordagen och tvättar tolv fångars fötter. Två av dem är kvinnor och någon dessutom muslim.
Snacka om att agera regisserat. Det blir till berättelsen om den som hanterar Den Stora Berättelsen.
Jag säger ofta till mina uppdragsgivare att de bör agera strategiskt och regisserat om de vill påverka snacket om verksamheten och organisationen. Ledarens stil är förstås viktig här. Det verkar faktiskt som om Franciskus har bra rådgivare eller så har han så gott PR-sinne alldeles på egen hand.

Litar mest på familj och vänner

Jag läser en om en undersökning från Forrester Research som visar att vi fortfarande litar mest på vänner och familj när vi letar efter en produkt eller ett varumärke. 7 av 10 i Usa säger att det är den viktigaste och tryggaste källan när de söker information digitalt. 6 av 10 litar på professionella rapporter och 5 av 10 litar på konsumentsynpunkter, även om det är från obekanta personer.
Men bara 1 av 10 litar på banners och textmeddelanden som vi får presenterade trots att vi inte bett om dem. Vi litar inte heller på appmeddelanden och meddelanden via Facebook eller Twitter om de kommer från företag eller har varumärken som avsändare.
Det muntliga, Word of Mouth, är det starkaste påverkanssättet. Så det gäller att lyssna av, samla in och bygga trovärdiga berättelser som kan övertyga och spridas från mun till mun om man vill påverka. Att använda Storytellingverktyget med andra ord.

Bli min gäst 2 april

Bli min seminariegäst på Södermalm i Stockholm den 2 april på förmiddagen. Lite mingel och en timmes föreläsning av mig. Möjlighet till eftersnack. 09.00 – 11.00 håller vi på. Vi börjar med fika och lite mingel. Själva föreläsningen börjar 09.30 prick och håller på till 10.30. Det finns möjlighet till eftersnack. Jag bjuder. Om du vill komma så skriv 2 april ja tack till matts@storytellers.se så återkommer jag med adress och kod.

Öde och lycka

I dagarna firas Världsberättardagen. I över 20-länder samlas människor och berättar muntligt för varandra och för den publik som samlats. Själv ska jag medverka på Stockholms Stadsmuseum nu på lördag 23 mars. Vi är 15-20 berättare som ska tala på temat Öde och lycka. Själv ingår jag i timmen mellan 13-14. Hela evenemanget pågår mellan 13-16.
Jag försöker i de här sammanhangen att binda samman det traditionella berättandet med organisations- och företagsberättande. Det är liksom min roll i de här sammanhangen. Dagens organisationsberättelser är morgondagens folklore, som jag ser det.

Nyhetsbrev 78: Kurs och lite storytänk

I dag har cirka 4.500 prenumeranter fått det sjuttioåttonde nyhetsbrevet från Storytellers.se. Brevet kommer en gång i månaden och är kostnadsfritt. Vill du också ha det så mejla Nyhetsbrev till matts@storytellers.se så lägger jag in dig i sändlistan. Du kan förstås när som helst gå ur igen.
Läs Nyhetsbrev 78 via länken här under

Fortsätt läsa

Rejäl kurs i Corporate Storytelling

Nu har jag efter många förfågningar beslutat att hålla en rejäl kurs i Corporate Storytelling / Storytelling i och om organisationer. Den vänder sig till yrkesverksamma som vill bli bättre på att utveckla och använda berättelsernas kraft.
Kursen är öppen för människor från privat, offentlig och ideell sektor. Blandningen brukar upplevas som en stimulerande fördel när deltagarna delar erfarenheter och uppslag.
Den har en klart praktisk inriktning och kräver en del arbete mellan kurstillfällena. Jag delar med mig av allt jag kan och allt jag varit med om som storyteller / storylistener i snart femton år.
Kursen hålls på Södermalm i Stockholm den 8e, 16e, 23e och 29e april. Eftermiddagar mellan 13-16. Lägg märke till att det är tre måndagar och en tisdag. I korthet ser upplägget ut så här:
• Första kurstillfället rymmer inspirationsföreläsning med text och filmexempel. Vi diskuterar exemplen som jag visar och diskuterar också varandras organisationer och hur de olika deltagarna kan använda sig strategiskt av Storytelling. Hemarbete delas ut.
• Andra kurstillfället baseras på deltagarna hemarbete. Vi vrider och vänder på de berättelser deltagarna levererar. Jag analyserar allas bidrag och föreslår strategiska förbättringar och tänkbara ändringar. Hemarbete delas ut.
• Tredje kurstillfället baseras åter på deltagarnas hemarbete. Gruppen har nu börjat utveckla ett konstruktivt språk om språket. Vi talar kreativt och positivt om hur en berättelse gör mest strategisk nytta för organisationen, varan, tjänsten etc. Vill vi använda berättelsen i marknadsföring, sälj, ledarskap, rekrytering eller bara företagskulturellt byggande? Hemarbete delas ut som denna gång innebär muntligt framförande.
• Fjärde och sista kurstillfället ger deltagarna möjlighet att muntligt framföra sin / sina berättelser. Gruppen reagerar och diskuterar och vi försöker tillsammans ge råd och idéer som utvecklar berättelserna. Jag summerar erfarenheterna och ger alla deltagare strategiska tips och råd.
Hela tiden mellan kurstillfällena finns jag tillgänglig som rådgivare och coach via mejl och telefon.
Den tredje omarbetade upplagan av min bok Storytelling befolkar varumärket ingår i kursen liksom fika och macka vid varje kurstillfälle. Kursavgiften för 12 timmar erläggs innan kursstart och är 11.900 sek + moms. Två eller flera från samma arbetsplats ger 30 procents rabatt vardera ( 8.330 sek + moms ). Anmälan och/eller förfrågningar till matts@storytellers.se

Familjen räddades på fjället

Jag var med och skördade berättelser för gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge kallat Interreg Sverige-Norge som är en del EUs regionala utvecklingsarbete. Efter inspirationsseminarium, workshop och skördefest hade vi ett antal stories som filmades på platsen. På en dryg halvdag gick vi alltså från noll till en handfull klara filmer av vilka en är denna som handlar om hur gränsöverskridande i fjällkedjean mellan Sverige och Norge räddade människoliv. Filmen bekräftar meningen med samarbetet. Den visar också vad mycket man kan få fram på en enda dags arbete.

Utan berättelser finns man inte

Jag har under alla mina år som storyteller / storylistener påstått saker som att om man inte berättar finns man inte eller att den som inte lyssnar och berättar avstår från att påverka sin framtid.
Jag har också kontakt med sådana som jag i andra länder. De finns där ute. Exempelvis i Frankrike och Nederländerna och givetvis i Storbritannien, Usa och Australien. Många av dem har jag haft kontakt med genom åren. Nu såg jag helt nyligen ett resonemang av holländaren Peter Fruhmann som ligger i linje med mina tankegångar och som jag gärna låter mig inspireras av och komplettera litegrand. Som här:

Fortsätt läsa

%d bloggare gillar detta: