Berättelsen om Lego

Över 4 miljoner gånger har den visats, berättelsen om Lego. En berättelse om 3 generationer som byggt sitt företag med drag av perfektionism och kreativ reflektion.
Berättare är grundarens barnbarn och berättelsen tar sig lugnt genom med- och motgångar. Det visar sig också att namnet Lego kommer från danskans ”Leg Godt” alltså att leka på ett trevligt sätt. Men av en händelse visade det sig att ordet lego på latin också betyder ungefär ”jag sätter samman”. Det var ren tur.
Här är den:

Förändringsberättelser

Jag har hört många människor inom privat, offentlig och ideell sektor sucka över organisationsförändringar som de tycker att de utsätts för. Det är inte nödvändigtvis så att de är emot förändringar. Snarare är det så att de inte förstår vad de nya pilarna och boxarna och rapporteringsordningarna betyder i praktiken. Skisserna kan vara formulerade av organisationsdesigners som glömmer att organisation = människor.
Då kan berättelser som synliggör nyttan via verkliga händelser som visar meningen med den nya ordningen vara bra att ha. På så vis kan Corporate Storytelling, som verktyg, bidra till organisationsutveckling och göra det möjligt för, kanske framförallt cheferna, att göra den tänkta framtiden synlig.
Man kan alltså berätta sig in i framtiden.

Peter Gruber filosoferar

Den mycket framgångsrike författaren professor Peter Gruber reflekterar över storytelling i företag och organisationer. Bland annat så här:
The power of storytelling is also central to my work as a business executive and entrepreneur. Over the years, I’ve learned that the ability to articulate your story or that of your company is crucial in almost every phase of enterprise management.
It works all along the business food chain: A great salesperson knows how to tell a story in which the product is the hero. A successful line manager can rally the team to extraordinary efforts through a story that shows how short-term sacrifice leads to long-term success. An effective CEO uses an emotional narrative about the company’s mission to attract investors and partners, to set lofty goals, and to inspire employees.
Sometimes, a well-crafted story can even transform a seemingly hopeless situation into an unexpected triumph.”

Över 10.000 visningar på Youtube

Vill du kort höra hur jag pratar mer allmänt om storytelling så finns en del på Youtube. Bland annat några korta som legat ute en tid.
Nu har dessa små Youtubefilmer på svenska sammanlagt visats över 10.000 gånger. Tanken är att man början med # 1 och fortsätter sen, om man vill med # 2, # 3 och #4. Filmerna är mellan 5 och 7 minuter vardera. Vill du se och lyssna så tryck på pilen.Vems är värderingarna?

Fråga:
Du säger att berättelser handlar om värderingar? Vems värderingar? Delar du alltid dina uppdragsgivares värderingar?
Svar:
Alla berättelser visar värderingar på ett eller annat sätt. Bara att yttra sig är ytterst ett uttryck för en mänsklig värdering. Det gäller också i Corporate Storytelling. Vill du påverka? På vilket sätt vill du använda den sanna berättelsen för att påverka bilden av din verksamhet och dina varor eller tjänster.
Så ser jag det. Där kan jag ge en analys och vara ett strategiskt och praktiskt stöd.
När jag kommer till ett internationellt storföretag så hjälper jag dem att se och leva och uttrycka sina värderingar anekdotiskt i berättelser som stämmer med deras synsätt. Det samma när jag kommer till den lokala småföretagaren eller till myndigheten.
När jag jobbar i EU-sammanhang så blir det ofta personliga och befolkade gränsöverskridande berättelser om meningen med att man håller på och kanske berättelser som legitimerar meningen med ett EU.
När jag kommer till ideella organisationer är det det samma. Vad vill ni? Varför ska andra bry sig om detta? Finns det befolkade berättelser som visar detta. Ideella organisationer är ofta väldigt abstrakt ideologiska och kan vara svåra att förstå sig på.
Jag har haft uppdrag både hos politiska och religiösa organisationer och aldrig sett det på att sätt än att jag kommer dit med ett perspektiv att de måste rimligen ha en kultur som visar varför de finns, var de kommer ifrån, vart de är på väg och vad de vill.
Jag behöver inte till varje pris dela alla dessa värderingar men jag förstår varför de finns och på vilket sätt de anekdotiska berättandet kan hjälpa dem till framgång både på sin ”idémarknad” och när de ska få legitimitet och locka till sig medlemmar och sympatisörer.
Detta är helt enkelt ett professionellt förhållningssätt som fungerar överallt.

Tror du de finns ?

• Tror du att det finns berättelser i företag och organisationer?
• Även i de världar där du rör dig?
• Tror du att de säger något viktigt?
• Att de har ett värde för verksamheten?
• Är du intresserad av dessa berättelser?
• Vill du söka dem?
• Skörda dem?
• Sätta dem i arbete?
• Kanske rent av regissera händelser som ger nya berättelser lämpliga att använda för att nå framgång?
Då står du på tröskeln till Corporate Storytelling och kan kontakta mig på matts@storytellers.se för ett förutsättningslöst samtal eller möte. Det finns ett enormt kapital i dessa berättelser, ett kapital som kan sättas i arbete.

Medlem i Guldbladets jury 2013

Jag har fått hedersuppdraget att ingå i Guldbladsjuryn 2013. Det innebär att jag är en av dem som på uppdrag av Swedish Content bedömer och belönar Sveriges bästa content marketing / redaktionell kommunikation.
De andra jurymedlemmarna är:
Micael Dahlén, Professor Handelshögskolan
Elsa Falk, Marknadschef Plan Sverige
Claes de Faire, Chefredaktör Resumé
Johanna Frelin, Vd Hyper Island
Tony Henschel, Formgivare
Cecilia Schön Jansson, Ordförande Sveriges Kommunikatörer
Anne Årneby, CEO Rewir (juryns ordförande)
Här finns mer information om juryn.

%d bloggare gillar detta: