Bästa storyn vinner

Tänk att det ska vara så svårt att komma fram till det enkla och självklara. Jag har jobbat som journalist i årtionden, skaffat mig dubbla akademiska utbildningar, drivit upp 6 barn och åbäkat mig hit och dit.
Nu inser jag den enkla mänskliga sanningen att: Bästa storyn vinner. Och den gör mest nytta för dig själv, din flock, din organisation och/eller ditt företag om den är sann och visar värderingar som uppskattas.
Det betyder att när jag blir anlitad som ”expert” eller ”Mr Storyteller” så blir min fråga till alla, från ensamföretagare till världskoncerner från små grupper till stora ideella organisationer:
Vad var det som hände? Varför finns ni? Vart är ni på väg? Varför är ni här 2012?
Dessa ord ringar slutligen in Corporate Storytelling, Business narratives och Storytelling in and about organizations.
En organisation som inte berättar finns inte och organisation är människor. Alla försök att tala om organisation som något obefolkat är en dikeskörning i analyshjärnan.
Ska det vara så svårt att se detta. Borde inte alla ta tag i berättandet för att arbeta sig in i framtiden?
Ta tag i Storytellingen! Bästa storyn vinner!