Liten film om Storytelling

Idéer som presenteras som berättelser, speciellt visuella berättelser, kommer snabbare in i den mänsliga hjärnan än mer logiska och analyserande förklaringsmodeller, menar Kelly Walsh hos MSL Group. Berättelser kan korsa gränser mellan kulturer, språk, kön och ålder.
MSLGroup i London har apropå detta presenterat denna lilla film om storytelling: