Med Svenska Kyrkan i Sarajevo

Botkyrka församling är en av Svenska Kyrkans riktigt stora församlingar. Botkyrka har också en osedvanligt ung befolkning och de norra delarna av kommunen exempelvis Alby och Hallunda har långt över 100 språk och människor med rötter från stora delar av världen. När församlingens alla anställda åkte på personalutveckling förlade man det till Sarajevo där ortodoxa kristna, judar, katoliker och framförallt muslimer lever sida vid sida. Inom en radio mindre än 100 meter i Gamla Sarajevo finns kristna kyrkor, synagogor och moskéer samlade i stort sett sida vid sida.
Jag var med några dagar och skördade fantastiska berättelser om vad dessa människor i Botkyrka församling gör när det inte är vanlig förrättning. Fantastiska berättelser om fantastiska människor som gör livet i Botkyrka bättre.
Svenska kyrkan behöver berätta sig in i framtiden, det har Botkyrka församling tagit fasta på.