Vem är jag?

Vem är jag? Varifrån kommer jag? Vart är jag på väg?
Berättelserna ger människan möjlighet att orientera sig. Istället för att etiketterande säga hur en människa är kan man beskriva hur hon agerar.
Det är berättelsens uppgift. Att berätta om människor och mänskliga möten.
När var vi innovativa? Vad hände då? Hur löste vi ett problem som dök upp? Hur tar vi hand om varandra när det strular? Det finns berättelser om alla dessa frågor i varje organisation. Precis som i släkten, på jobbet och i nationen.
Och givetvis i förhållande till våra kunder, brukare och ägare.
Genom att söka, skörda och använda dessa berättelser kan vi utveckla verksamheten och begripliggöra för medarbetarna varför vi finns som organisation.