Visar meningsfullhet och värderingar

Att sälja produkter med storytelling är ingenting nytt. Den har funnits i reklamen redan tidigt på 1900-talet för att sälja exempelvis kosmetika, bilar, resor och liknande. Men uppsvinget nu beror mycket på att berättandet också fått andra uppdrag exempelvis på insidan av verksamheten.
Ska vi sälja 40 timmar av vår vakna tid varje vecka till en arbetsgivare så har vi rimligen också krav på vilket liv detta ska innebära för oss som medarbetare. Meningen med livet, meningen med vardagen i jobbet.
Företaget eller organisationen kan bitvis ge svar på detta genom sanna berättelser om händelser som visar meningen med att produkten eller tjänsten finns. Berättelserna är ett medel att visa meningsfullhet och värderingar.
Berättelserna kan också spegla sanna händelser som visar exempel på önskvärda och framgångsrika beteenden med kunderna och / eller medborgarna. Kompetensutveckling.
Man flyttar med storytelling kommunikationen ned från den abstrakta hjärnan till den berättande och målande känslan och erbjuder den till medarbetaren. Det fina är att det är medarbetarna själva som är bärare av dessa berättelser.
Dessa skördar jag med min Heijbelmodell.