Personliga kundberättelser

Den här personliga kundberättelsen från Peter Fruhmann läste jag på en av de platser där jag följer den internationella storydiskussionen. Han tränar organisationer att berätta inspirerande och uthålliga berättelser.
Just den här typen av produkt är mycket inne på att ladda in berättelser för att särskilja sig från konkurrenterna.