Inifrån och ut eller utifrån och in

Ofta när jag skördar berättelser i och om organisationer kommer frågan upp om inifrån och ut respektive utifrån och in. Det vill säga ska vi (t ex företaget) berätta om oss eller ska vi låta ägare, kunder och andra externa intressenter berätta om oss (t ex företaget) och våra produkter?
Svaret är antingen både och – eller att det beror på var vi lägger fokus.
Företagskulturen kan skildras inifrån och ut genom att medarbetare berättar om vad som är typiskt för oss. Ledare kan försöka styra urvalet genom värderingsförankring och varumärkesbyggande.
Kunder och ägare kan berätta om händelser som förklarar varför de handlar där eller investerar i just det företaget. När det gäller kunder och ägare kan också insidan förska påverka omvärlden via storytelling i marknadsföringen. In och ut samverkar då.
Viktigt är att hela tiden när vi talar om händelsebaserat berättande ska vi reflektera snarare än informera. Corporate Storytelling innebär nämligen att man använder en emotionell kommunikationsform för att bygga och öka värden.