It takes a listener to be a teller

Storytelling är egentligen ett ganska trubbigt och på sätt och vis knepigt begrepp. Corporate Storytelling är ofta lika mycket – om inte mer – en fråga om att lyssna av organisationen. Att förstå triben.
Innan man börjar ropa och erbjuda sig vid lägerelden är det därför klokt att lyssna först. Vad berättar de? Vad visar deras berättelser om kulturen och värderingarna hos företaget eller organisationen. Det är det jag gör på mina skördefester.
Sen kan man som ledare börja använda berättarkapitalet för att möjligen påverka och utveckla företagskulturen på ett medvetet sätt och utifrån de värderingar man vill ska växa.
So it takes a storylistener to be a storyteller.
Och då har jag inte ens nämn begreppet storyselling…. ;+)