Berätta er in i framtiden

Framtiden finns redan här. Det gäller bara att se den. Vad är det personen gör som får hen (!) att vara vår bästa säljare? Vad kommer kunderna att fråga om 2015? Vilket bemötande vill vi se mer av?
Genom att se de tidiga signalerna och berätta om dem kan ni berätta er in i framtiden. Det finns de som ser de här tidiga signalerna före andra. Uppmärksamma dessa personer, lyssna på dem och låt dem sia. Då ser du samtidigt tidiga händelser som visar framtiden och som drar organisationen framåt när ni berättar om dem.