Skörda guld och dela insikter

Hur ska vi kommunicera förändring? Den nya organisationen? Förvärvet?
Vill du att en större grupp ska äga en organisationsberättelse tillsammans och dela den? Då måste du skörda erfarenheter och kunskaper och låta dem flyta samman på ett trovärdigt sätt med tankar på nuet och framtiden. Ungefär som man gör i familjen och släkten, ja till och med i kyrkan.
Har du funderat över hur man livar upp en organisation och får den att sjunga med i…


… en och samma hymn, en gemensam sång där alla kan ha möjlighet att se sin plats i helheten?
Det kanske pågår olika projekt i olika delar av organisationen, projekt som vart och ett kan verka isolerat men som faktiskt rätt hanterat bekräftar övergripande mål som exempelvis att organisationen utvecklar samhället, bygger hållbar framtid samt lyssnar och lär av varandra.
Företagskulturen behöver bäras av en gemensam berättelse som får de inblandade att förstå att de är sammanfätade i samma framtidsbygge, om mantran som kan få en organisation att samverka och känna samhörighet.
Du har väl hört klassikern om stenhuggarna som var och en fick fråga vad de höll på med vid sitt kyrkobygge:
– Jag hugger sandsten, sa den ene.
– Jag bygger en katedral, sa den andra.
Katedralbyggare behöver skörda bland de erfarenheter och kunskaper som gör att de stora komplexa organisationerna och de övergripande målen blir begripliga. Väv in stort och smått i en väv som väcker känslor och stolthet över att vara del i något stort.
Dessa systematiska kollektivt byggda berättelser behöver sina egna milstolpar samtidigt som de speglar organisationens roll i en föränderlig omvärld.
I den stora berättelsen ryms alltså också mindre händelser och insikter. Den globala organisationen behöver hela tiden lokala, jordnära exempel för att den lokala medarbetaren ska se kopplingen till de stora värderingsbegrepp som kommer från headquarter någonstans.
Berättelsen ska ge svar på mycket högre och mer emotionella frågor än vanliga intellektuellt abstraherade projektutvärderingar boxar och pilar, skisser och organisationsscheman.
Berättelsen blir kollektivt meningsskapande först om man i sitt arbete känner och förstår att man är en del i den pågående stora historien här på jorden…
Högtidligt men så djupt mänskligt.