Företagssagor som lockbete

I nr 2/2012 av tidningen Personal & Ledarskap är jag intervjuad av Anna Dahllöv om storytelling i ett employer branding-perspektiv. Rubriksättarens rubrik – Företagssagor som lockbete – är inte helt lyckad eftersom jag självfallet alltid hävdar att detta handlar om sanna berättelser från verkligheten.
Det skriver också Anna Dahllöv redan i ingressen:
Berättelser kan vara kraftfulla employer branding-verktyg. Genom att välja ut verkliga berättelser ur organisationens vardag och sprida dem kan man förmedla en känslomässig bild av organisationen. Berättelser kan också användas för att locka nya kandidatgrupper.
Längre ned låter hon mig utbrista:
– Det är fullkomligt sanslöst att inte alla organisationer fattar det här. Att de bara låter berättarkapitalet ligga där orört. Att de inte fattat att människor fattar beslut på emotionella grunder, säger Matts Heijbel.