Kulturen finns oavsett

Alla mänskliga sammanhang har sin kultur och kulturen uttrycks i organisationens berättelser. Slutar man berätta så tynar kulturen och därmed organisationen. Detta är en naturlag.
Företag, eller organisationer, som inte tar vara på sitt kulturkapital -så som det visas i de sanna berättelserna om dem själva, deras varor och tjänster och deras kunder- avstår från en affärsdrivande framgångsfaktor. Kapital ska nämligen arbeta, så också kulturkapital.
Därför är Corporate Storytelling inget man egentligen kan komma undan. Det berättas ändå så länge organisationen lever. Frågan är egentligen: Kan man avstå från att engagera sig i detta faktum? Kan man blunda för denna affärsdrivande framgångsfaktor?