Öppen Skärgård

I dag ska jag ha en workshop och skördefest med människorna som arbetar med projektet Öppen Skärgård där ett 10-tal skärgårdskommuner kring Stockholm försöker samordna sig för att öppna skärgården för fler människor och inte bara på sommaren.
I det här sammanhangen gäller det att hålla tungan rätt i mun. Är det placebranding eller är det berättelser om mänskliga möten. Eller både och. Jag tror att de 250 medlemmarna i Öppen Skärgård har bra koll på berättelser om vad de erbjuder i sina verksamheter. Men ska de befolka varumärket bör de också reflektera över händelser som visar nyttan och meningen med att de och organisationen Öppen Skärgård överhuvudtaget finns.