Nyhetsbrev 63: Berättande företag

I dag har cirka 3.200 prenumeranter fått det kostnadsfria nyhetsbrevet som skickas från storytellers.se en gång i månaden. Du kan se det aktuella brevet via länken här under och i arkivet under Nyhetsbrevet finns de tidigare.
Vill du också vara med på listan så kan du meddela mig på matts@storytellers.se så lägger jag in dig på listan.


Nyhetsbrev 63:
Hej Storytellervän,
I det sextiotredje nyhetsbrevet från storytellers.se reflekterar jag bland annat över berättande organisationer och konstaterar att det behövs ansvariga för att driva på den processen. Mina tio år som Corporate Storyteller i och om företag och organisationer, har lärt mig att det är lätt att dra i gång och få alla de kickar som Storytelling innebär. Men ska man orka vidare så måste man inse att någon måste få ansvar och resurser att driva processen framåt.
Det kommer därför att behövas berättarstrateger och kulturchefer. Det behövs ansvariga för kulturkapitalet och berättarkapitalet precis som det behövs ansvariga för det ekonomiska kapitalet, humankapitalet eller för den delen vagnparken och städningen.
Utgångspunkten i Storytelling är att alla mänskliga sammanhang hålls samman av berättelser och att man genom att söka, skörda och använda berättelserna kan nå framgång och medvetet låta berättelserna vara med i framtidsbygget.
Utan berättelser dör triben eller kulturen ut. Det är en naturlag. Vill man följaktligen vara med och skörda och använda berättelser då är man Storymedveten.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Du är en av närmare 3.200 prenumeranter. Antingen har du anmält dig via storytellers.se eller så har vi samarbetat eller diskuterat samarbeten, eller så har du varit på några av mina utbildningar och seminarier.
Det är jag, Matts Heijbel, som regelbundet reflekterar över vad som hänt i Storytellingvärlden och min hjärna och i mitt Storytellinghjärta. Jag är författare och journalist med socialantropologisk bakgrund och den som sen slutet av 90-talet fört in begreppsvärlden i Sverige.
Min tidigare utsålda bok, Storytelling befolkar varumärket, kom nyligen ut i en andra upplaga. Den finns i bokhandeln, kanske enklast via Adlibris eller Bokus.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Jag hade ett uppdrag hos Katrineholms kommun på försommaren. Kommunen ville stärka arbetsgivarvarumärket. Där höll jag därför en workshop med skördefest där vi tillsammans delade Katrineholmsberättelser. Senare under dagen filmade vi också korta 2-minutare där berättaren själv, oklippt och utan manus, fick berätta sin story från skördefesten.
En barnbibliotekarie berättade om en läsecirkel som hon startade för många år sedan för flickor i 12-årsåldern. Flickorna som kom från olika håll i kommunen träffades varje vecka på biblioteket tillsammans med barnbibliotekarien.
Efter en tid blev de alla goda vänner och samtalet med barnbibliotekarien tog allt vidare svängar även bortom böckerna de läste tillsammans. Här byggdes en tjejgrupp.
Normalt pågår en sådan här läsecirkel ett år men flickorna ville inte sluta så de fortsatte ett år till och ett år till och ett år till….. När flickorna var unga vuxna i 18-årsåldern var de redan som målgrupp långt bortom barnbibliotekariens. Hon var helt enkelt tvungen att runda av efter alla dessa år för att kunna ägna sig mer åt de yngre barnen.
Då hade tjejgruppen bland annat övernattat tillsammans på biblioteket. Vid sista träffan var det mycket kramar och tårar. Flickorna berättade om allt det betytt för dem att få komma in i litteraturen och att förstå att bakom varje bok fanns en människa.
Då är det underbart att vara bibliotekarie, berättade barnbibliotekarien.

Detta är säkert en viktig berättelse om kommunen. Dels vid rekrytering, dels i dialogen med skattebetalare och media. Dels för att visa bredden i det moderna biblioteket. Detta befolkar varumärket Katrineholm.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
När man berättar om sitt företag eller sin organisation i mötet med kunder, medarbetare och andra intressenter som ägare och grannar med flera så ska man förstås inte använda tiden till att redovisa siffror och nyckeltalsfakta eller olika strategiska visionsdokument genom power-point-högläsning. Dessa uppgifter finns på nätet eller i trycksaker för den som vill söka den informationen.
Man ska istället passa på att beröra genom att ladda in emotionella värden i varumärket. Därför behöver man ständigt lyssna av organisationen och kunderna för att kunna bygga en repertoar av sanna berättelser kopplade till verksamheten och dess varor och tjänster.
Denna repertoar kan mycket väl finnas tillgänglig för alla men den måste alltså vara sann, sannolik och trovärdig. Annars kommer berättelserna inte att spridas. Är man trovärdigt emotionell inåt och utåt då sprids berättelserna i rummet och i den sociala webben.
En berättande organisation kommenderar inte alla att leverera en viss kvantitet av berättelser hela tiden. Men de utvecklingsansvariga lyssnar hela tiden medvetet efter företagsanekdoterna och fångar upp berättelser som man tror kan vara bra för att bygga framtid och framgång. Det finns traditionsbärare överallt.
Berättelserna som man samlar delar man sen med sig av i alla sociala möten som personalträffar, introduktionsträffar, möten med media och så vidare.
Så bygger man steg för steg en berättande organisation.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
När man bygger organisationens berättarrepertoar är det viktigt att hålla sig vid anekdotens eller fabelns lätthet. Hoppa över siffror, organisationsbeskrivningar och abstrakta fakta. Måla istället, med bred färggrann pensel, en befolkad berättelse med en tydlig händelse som visar något viktigt om företaget eller organisationen.
Företagsfolkloren är precis lika fin som all annan folklore och Corporate Storytelling kan rymma ett drama precis lika gripande som det som skrivits av Strindberg och Selma Lagerlöf. I arbetslivet finns mycket av 2010-talets samtidsdramatik.
Den dramatiken ska vi söka, finna, skörda och använda. Och varför inte ta upp på teaterscenen som dagens vardagsdramatik.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Alla organisationer behöver reflektera över sina berättelser. Myndigheter och verk som behöver anpassa sig till dagens villkor. Du och jag som individer behöver reflektera över våra egna berättelser i vårt personliga varumärke. Japan efter Fukushima, USA efter nedgraderingen och finanskrisen, Centerpartiet och Vänsterpartiet i och med ledarbytena, den lokala skolan och äldreboendet i och med konkurrensutsättningen.
Att inte se detta kraftfält är att långsamt halka efter i tiden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ja, det var allt för denna gång. En del av de här tankarna finns på http://www.storytellers.se och i min bok. Vill du att jag ska komma till er organisation eller vill ni diskutera en utbildning inom Corporate Storytelling så kontakta mig via matts@storytellers.se
Vill du inte ha nyhetsbrevet framöver så vänd mejlet med ett nej tack så tar jag bort dig.
Tack för denna gång,
hälsar
Matts Heijbel
Stockholm/Grödinge
18 augusti 2011