Den egna och jobbflockens berättelse

Berättelserna gör oss till människor. Vi finns helt enkelt inte om vi inte har vår berättelse, detta är en naturlag. Var och en av oss väljer därför berättelser som gör att vi förstår var vi befinner oss emotionellt i dag.
I det gamla bondesamhället sammanflätades byns, bygdens och familjens berättelser till en. I dag, när arbete och familjeidentitet ofta är starkt separerade behövs därför organisationsberättelser. De flesta av oss tillbringar ju 40 timmar av vår vakna veckotid på jobbet.
Corporate Storytelling innebär då ett sätt att erbjuda medarbetare och kunder och ägare en repertoar att lägga till sina egna privata berättelser. Då blir alla berörda av bara farten traditionsbärare också av det varumärke de är en del av på jobbet.
Dessutom är varje medarbetare i sig en berättelse som kan befolka arbetsgivarvarumärket. Även kundens förhållande till varan eller tjänsten kan addera värden till det kommersiella varumärket.