Introducera med en story

När det kommer nya medarbetare till en arbetsplats och introduktionsfasen inleds så är det viktigt att ha en förberedd repertoar som befolkar påståendena om vilka vi är, vad vi kan och vilka värderingar som styr verksamheten. Att gå från intellektuella abstraktioner till befolkade händelser är storymedvetet.