Fabelns och anekdotens enkelhet

Gör berättelsen så enkel som möjligt när du väl har skördat den från verkligheten. Hoppa över siffror och organisationsbeskrivningar. Avstå från företagsfilosofiska reflektioner. Berätta helt enkelt om händelser, magiska ögonblick. Om mänskliga möten som du tror och tycker visar något viktigt och som kan få medarbetare, ägare eller kunder att reagera och reflektera.
Även om berättelsen handlar om ett företag, en produkt eller en tjänst så kan du gott sträva efter att leverera den med fabelns eller anekdotens enkelhet. Men det hela ska vara hämtat från verkligheten. Inga påhittade ramsor eller reklamsagor.
Om händelsen är för långt borta från lyssnarens eller läsarens verklighet, kanske verkar orimlig och tillrättalagd, då fungerar den inte. Den kan då inte utföra sitt uppdrag att påverka och att visa önskvärda eller diskuterbara värderingar.
Enkelt och raffinerat som många av Bellmanhistorierna om tysken och fransken och Bellman, helt enkelt.

%d bloggare gillar detta: