Dela kunskap och erfarenhet

Genom att berätta och lyssna till berättelser kan man dela erfarenheter och tips om hur man kan bete sig för att vara framgångsrik i sitt arbete och i relationen till kunderna eller klienterna. Berättelser kan bygga förtroenden, odla normer och värderingar och sprida kunskap.
Den ledare som vill utveckla sin organisation och dem som får den att fungera kan mycket väl planera för platser och tillfällen där man berättar om sådant som man blivit berörd av. Det är det jag processleder och får att hända på mina workshopar. Bara att vara människa innebär att…


…vi berättar, positionerar oss, talar om insikter och erfarenheter. Det är människans nedärvda behov av att relatera sig till sin vardag. Det gäller förstås också på jobbet och i kundrelationerna på 2010-talet.
Berättelserna som vi delar med kollegor, kunder och vänner hjälper oss att förstå var vi kommer i från, vart vi befinner oss idag och vart vi är på väg. Förr, när vi hade kloka gubbar och gummor i bondesamhället, var det en slags historisk stafett som skulle föra visdom och kultur vidare genom nöja kloka gamla traditionsbärare.
I dag går det ruskigt fort och mycket ändras på något årtionde. Nu behöver vi förstås också framtidsberättelser som drar oss in i framtiden.
När det affärsmässiga moderna samhället tog över, bortom skörderiter, midsommarstänger och religiösa traditioner så blev kommunikationen allt mer analytisk, abstrakt, kalkylerande och siffer- och diagrambaserad. Man skilde på känslor och fakta. Arbete och fritid.
Kunskap går inte att visa i tabeller, diagram och nyckeltal. Inte känslor heller. Därför behövs en emotionell kommunikation som visar känslor och som kan visa och överföra överför kunskapssammanhang.
Storytelling är ett sådant kommunikationsverktyg.
Berättelserna kan slå bryggor mellan generationer. Inte bara så att de gamla lär de ungar utan båda vägar. Unga till gamla också. Och över olikhetsgränser vad det gäller kön, religion, etnicitet.
En beskrivande episk händelsebaserad berättelse bjuder in varje människa att reflektera, lära och dra sina egna slutsatser. Det finns inget facit och ingen order hur du som lyssnare ska reagera. Var och en reagerar med sitt erfarenhetskapital.
Man kan tycka att det bör vara så att man lär sig nytt av en berättelse. Gott nog. Men det kan också vara så att man behöver tänka om, komma över gamla tankegångar som inte är relevanta i 2010-talet.
Berätta därför gärna om misstag, dilemman, generationsmöten med mera.
Det finns berättarrörelser över världen med fantastiska artister som traderar kulturarv från de gamla grekerna, bondesamhället, sagoskatterna och så vidare. De är ofta starka personligheter som kan trollbinda sin publik.
Det finns också en internationell filmindustri som i grunden egentligen har uppgiften att underhålla och beröra utan att egentligen bygga organisation och affärer.
Det är därför det behövs begrepp som Corporate Storyteling eller Storytelling in and about organizations.
En vanlig saga eller film för underhållning kan ofta ha raffinerade avancerade intriger och djuplodande personporträtt. Men Storytelling i och om organisationer och företag ska förenkla, ta bort siffror och fakta och driva fram en dramaturgisk höjdpunkt som säger något om meningen med att företaget / organisationen överhuvudtaget behövs.
En bra, enkel företagsanekdotisk story ska sitta där i hjärtat – efter en enda lyssning. Kanske blir den kvar hela livet. Snacka om investering.
Så tala inte organisation, position, siffror och statistik. Berätta om händelser där människor möts och betyder något för varandra. Där ligger hemligheten med Corporate Storytelling.

%d bloggare gillar detta: