Ledarens bästa verktyg

En stark emotionell, befolkad berättelse kan fånga våra tankar och känslor på ett helt annat sätt än rena kalla faktaredogörelser. Hjärta mot hjärna. Människan är i grunden en emotionell varelse och väljer alltid ytterst med hjärtat. Detta betyder förstås inte att vi ska sluta ha ha koll på fakta, prestanda och nyckeltal. Men vi kan faktiskt addera det emotionella för att bli framgångsrika i marknadsdjungeln.
Vi vill inte lägga boken ifrån oss för den är så fängslande. Vi vill inte stänga av teven för filmen är så bra. Vi fascineras av berättelser om fiskarna i Murmansk eller nomaderna i Östafrika. Hur lever de? Vad tror de på? Varför har de sin kultur och livsstil.
Samma är det på kontor och fabriker. I skolor och myndigheter. Dessa miljöer befolkas också av människor som har kulturer som bärs av sina berättelser.
Same same. Dessa stories kan skördas och lägga grunden för ett berättande företag eller en berättande organisation.
Ledare som förstår detta kan använda emotionella, sanna berättelser hämtade från verkligheten för att leda sitt team och sin flock. Och för att lära av triben. Den som berättar får berättelser. Det är en naturlag.