Skapa sociala platser

Storytellingbegreppet kan vara problematiskt innan man förstått vad det egentligen handlar om. Kort sagt handlar det faktiskt om att lyssna innan man berättar. Det behövs Storylisteners för att få storisar som kan ”tellas”. Det handlar alltså inte främst om att hitta en en karismatisk berättare med sagor i bagaget som har koll på kroppsspråk och dramaturgi. Det handlar om vilka berättelser företaget eller organisationen har om hur man är och vad externa människor tycker om ens verksamhet.
Det händer ofta att företag kontaktar mig och är frustrerade efter kontakter med olika retorikkonsulter, skådespelare eller reklambyråer som tror att det handlar om hur man ska framföra och berätta. Fel spår! Det handlar om vad vi ska söka, skörda och berätta för att utveckla organisationen och affären…


…medarbetare, kunder och ägare är inte passiva lyssnare som längtar efter en berättarföreställning. Verklig Storytelling i och om företag och organisationer har uppdraget att stimulera emotionella tankar som kan formuleras i ord.
Den som ger en berättelse får en berättelse. Ytterst ska man bygga en berättande organisation som med hjälp av kulturkapitalet ( berättelserna ) blir framgångsrik. Det innebär förstås att den som hanterar strategin samlar och skördar berättelser som man tror är användbara.
Men tala inte om för hela organisationen att vi nu ska satsa på storytelling. Alla behöver inte känna strategin. Däremot kan man ha veckans story på personalmötet, skapa sociala mötesplatser där berättandet och utbytet av berättelser ges chans.
• Snacka inte vitt och brett om storytelling. Skapa mötesplatser och förutsättningar. Lyssna.
• Lyssna mer än tala.
• Samla berättelser och se hur de kan användas för att bygga organisation och visa värderingar. Bygg repertoar utifrån värderingarna och känslor kopplade till verksamheten.
• Låt även motberättelser som attackerar verksamheten flöda. Bästa storyn vinner och det behöver inte bara vara husbondens röst.
Slutligen är det viktigt att påpeka att det behövs utpekade ansvariga som driver på och samlar. Att bygga en berättande organisation går inte av sig självt.

%d bloggare gillar detta: