Fabelns och anekdotens enkelhet

Gör berättelsen så enkel som möjligt när du väl har skördat den från verkligheten. Hoppa över siffror och organisationsbeskrivningar. Avstå från företagsfilosofiska reflektioner. Berätta helt enkelt om händelser, magiska ögonblick. Om mänskliga möten som du tror och tycker visar något viktigt och som kan få medarbetare, ägare eller kunder att reagera och reflektera.
Även om berättelsen handlar om ett företag, en produkt eller en tjänst så kan du gott sträva efter att leverera den med fabelns eller anekdotens enkelhet. Men det hela ska vara hämtat från verkligheten. Inga påhittade ramsor eller reklamsagor.
Om händelsen är för långt borta från lyssnarens eller läsarens verklighet, kanske verkar orimlig och tillrättalagd, då fungerar den inte. Den kan då inte utföra sitt uppdrag att påverka och att visa önskvärda eller diskuterbara värderingar.
Enkelt och raffinerat som många av Bellmanhistorierna om tysken och fransken och Bellman, helt enkelt.

Dela kunskap och erfarenhet

Genom att berätta och lyssna till berättelser kan man dela erfarenheter och tips om hur man kan bete sig för att vara framgångsrik i sitt arbete och i relationen till kunderna eller klienterna. Berättelser kan bygga förtroenden, odla normer och värderingar och sprida kunskap.
Den ledare som vill utveckla sin organisation och dem som får den att fungera kan mycket väl planera för platser och tillfällen där man berättar om sådant som man blivit berörd av. Det är det jag processleder och får att hända på mina workshopar. Bara att vara människa innebär att…

Fortsätt läsa

Ledarens bästa verktyg

En stark emotionell, befolkad berättelse kan fånga våra tankar och känslor på ett helt annat sätt än rena kalla faktaredogörelser. Hjärta mot hjärna. Människan är i grunden en emotionell varelse och väljer alltid ytterst med hjärtat. Detta betyder förstås inte att vi ska sluta ha ha koll på fakta, prestanda och nyckeltal. Men vi kan faktiskt addera det emotionella för att bli framgångsrika i marknadsdjungeln.
Vi vill inte lägga boken ifrån oss för den är så fängslande. Vi vill inte stänga av teven för filmen är så bra. Vi fascineras av berättelser om fiskarna i Murmansk eller nomaderna i Östafrika. Hur lever de? Vad tror de på? Varför har de sin kultur och livsstil.
Samma är det på kontor och fabriker. I skolor och myndigheter. Dessa miljöer befolkas också av människor som har kulturer som bärs av sina berättelser.
Same same. Dessa stories kan skördas och lägga grunden för ett berättande företag eller en berättande organisation.
Ledare som förstår detta kan använda emotionella, sanna berättelser hämtade från verkligheten för att leda sitt team och sin flock. Och för att lära av triben. Den som berättar får berättelser. Det är en naturlag.

Skapa sociala platser

Storytellingbegreppet kan vara problematiskt innan man förstått vad det egentligen handlar om. Kort sagt handlar det faktiskt om att lyssna innan man berättar. Det behövs Storylisteners för att få storisar som kan ”tellas”. Det handlar alltså inte främst om att hitta en en karismatisk berättare med sagor i bagaget som har koll på kroppsspråk och dramaturgi. Det handlar om vilka berättelser företaget eller organisationen har om hur man är och vad externa människor tycker om ens verksamhet.
Det händer ofta att företag kontaktar mig och är frustrerade efter kontakter med olika retorikkonsulter, skådespelare eller reklambyråer som tror att det handlar om hur man ska framföra och berätta. Fel spår! Det handlar om vad vi ska söka, skörda och berätta för att utveckla organisationen och affären…

Fortsätt läsa

Bästa storyn vinner när det gäller

I november ska jag vara med på Kompetensmässan i Stockholm igen. Den här gången under rubriken: Bästa storyn vinner när det gäller. Mitt seminarium är den 16 november 12.30-14.30. Jag ska tala om Storytelling utifrån ett kompetens- och arbetsgivar- arbetssökarperspektiv.
Här är det inga power points utan jag berättar utifrån spännande exempel hur andra gjorde och varför de gjorde det. Jag ger tips och visar på de verktyg man kan behöva.

Volvo Powertrain

I varje Volvolastbil finns motor, växellåda, drivaxlar och bakaxel från Volvo Powertrain. Drivlinan är som huvudet och ryggraden i de tunga fordonen. Hur talar man emotionellt och passionerat om detta? Kan man älska nyttan med en bra växellåda?
Det är klart man kan. Vi träffades i dag i Skövde, de internationella kommunkatörerna och jag, för att diskutera och prova på hur de ska kunna bygga en mer berättande organisation. De är superproffs och på det mätbara faktuella berättandet men har inte samma vana när det gäller att beröra emotionellt apropå de tunga fordonens drivlinor.

Hos Försvarsmakten

För några dagar sedan besökta jag ett 30-tal kommunikatörer från Försvarsmakten. Vi träffades i Strängnäs och hade en workshop för att söka, finna och skörda Försvarsmaktsberättelser och för att de skulle få en uppfattning om hur man bär sig åt för att finna berättarkapitalet och sätta det i arbete inför Försvarsmaktens nya historiska situation. Vad ska de berätta för att locka till sig rätt personer till de internationella insatserna?

%d bloggare gillar detta: