Hos Medieinstitutet

I dag har jag haft en halvdag hos Medieinstitutet i Stockholm. Det var studenternas sista inspirationsföreläsning innan de examineras. Förut hette det KY, Kvalificerad Yrkesutbildning. Nu kallas det YH, Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning ersätter bl.a. KY-utbildningarna som staten finansierat de senaste femton åren.
Studenterna från Medieinstitutet har ovanligt lätt att få jobb tack vare bra kursupplägg och arbetsplatsförlagd praktik. Min uppgift blev att visa dem vad Corporate Storytelling innebär som verktyg och emotionell kommunikationsmodell. Nu när storytellingbegreppet används så brett är det värdefullt för dem att träffa någon med bred erfarenhet.

  1. Hej Matts!
    Kul att du var på min gamla skola och föreläste. Jag hoppas allt är bra med dig och på kontoret.
    Ha en fin sommar!
    Anders
    f d praktikant på Tullbergs