Så bygger stories framtid

Det mest intressanta med Storytelling är kanske att man kan använda berättelser för att få en känsla för framtiden. Om man får det kan berättelserna hjälpa till att dra organisationen i en viss riktning.
Det är förstås svårt att hävda att man talar sanning när man talar om något som ännu inte har skett. Det är därför dessa framtidsberättelser och framtvingande scenarier ofta förlorar sig i ”hjärnkontoret” och i ”statistiska eller floskuösa” formuleringar som…


….till exempel:
Vår marknadsandel ska år 2016 har ökat från dagens 23 procent till minst 30 procent. Kännedomen om vårt varumärke bland allmänheten har om fem år har gått från dagens 35 procent till minst 45 procent.
Jasså?
Det är ett exempel på ett statistiskt önskescenario. En besiffrad önskan där en del av medarbetarna inte ens kan greppa den matematiska innebörden.
Hur brukar det då kunna se ut om man, utan storyinsikt, försöker använda orden för att tala om framtiden. Kanske så här:
Vi ska de närmaste åren mer empatiskt följa vår kunders affärer och bidra till deras framgång. Endast om vi överträffar kundernas förväntningar och överaskar dem får vi deras förtroenden. Vi kan de leva upp till våra värdeord: Inkänna • överraska • berika
Vad är detta? Vad då följa våra kunders affärer? Hur då överraska?
Hur ska detta storyfieras?
Kanske ser vi redan i dag händelser där någon av våra medarbetare har överraskat kunden och gjort det uppenbart att detta som hände var positivt för kundens organistaion. Berätta det då. Fråga kunden om detta händer. I så fall när? Hur?
Berättelser om sådana händelser som redan har skett kan skissa en bild av framtiden i medarbetares och kunders hjärtan, hjärnor och känslor. De är involverande.
Man kan också fråga sig hur man ska nå bortom statistikmeningarnas önskan om större andelar. Hur skulle vi kunna bära oss åt för att nå dit? Diskutera detta, gärna med kunden, och gör det.
Prova sen! Experimentera och lek!
På så vis regisserar man och skapar händelser som kan leda till berättelser om den framtid vi ännu inte sett. Man behöver alltå inte sitta och vänta. Det går alldeles utmärkt att lekfullt börja pilota sig och känna på organisationens framtid i förväg.