Tala som till en kompis

Jag har läst många böcker om retorik och talarkonst. De försöker visa oss hur vi ska bli övertygande i vårt berättande och hur vi ska träna oss att argumentera. Men när det kommer till Storytelling i och om företag och organisationer så bestämmer man sig på tämligen emotionella grunder för att välja ut och berätta om händelser som man tycker berör.
Jag brukar ge rådet att den som berättar helt enkelt försöker intala sig att lyssnaren / läsaren är en välvilligt inställd vän. Då tillåts berättaren att brinna och att uttrycka sig också med känslor på ett helt annat sätt om man är ute efter att med retorisk konst vinna en argumentation.
Det berättandet kan vi alla. Det är det vi använder bland vänner och familj.