Berättande organisationer

Många som vill prova på eller rent av satsa på Corporate Storytelling tror att det är snabbt fixat. Och visst kan det vara det om man bara vill ha ett snabb och spännande upplevelse av sitt företags berättarkapital. Jag har hundratals gånger stått framför medarbetare i företag och organisationer och givit dem riktiga kickar av deras egna berättelser om sig själva och om kundernas berättelser om organisationen, varan eller tjänsten.
Men har man ambitionen att bygga en berättande organisation, vilket många har, då gäller det att vara uthållig, att sprida och putta på och helst ha en ansvarig för berättarkapitalet. Det är en lång startsträcka för att få in berättandet som en naturlig och stratgeisk del i organisatiosnutvecklingen och säljet.