Översatt till estniska

I Estland arbetar man ihärdigt för att bygga ett framgångsrikt näringsliv och kvala in i den europeiska ligan med växande arbetsliv och goda finanser. I samband med det träffas marknadschefer på årliga konferenser och bjuder då in key note speakers från övriga världen som de bedömer har något som ännu inte satt sig i Estland. För året hade de Seth Godin. Jag får tillfälle att vara just en sådan vid Pärnu Marketing Conference i maj. I samband med detta har min bok Storytelling befolkar varumärket översatts till estniska. Spännande med tanke på estniska är ett litet språk i Europa.